Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Det nya servicecentret för personer med utvecklingsstörning Orrnäs dagverksamhetsenhet har öppnat

Vasa stads dagverksamhetsenheter för personer med utvecklingsstörning flyttade 3.2.2020 under samma tak till adressen Orrnäsgatan 16–18. I servicecentret verkar som skilda grupper Dagverksamheten Revet, Lillagruppen Tärnan och Autismgruppen Snäckan. Dagverksamhetsenheternas telefonnummer är oförändrade.

Autismgruppen Snäckan flyttar till servicecentret 17.2.2020. Dagverksamheten Revet och smågruppen Tärnan flyttade 3.2.2020. Autismgruppen Snäckan och  Tärnan är grupper för vuxna. Dagverksamhetsgruppen Revet är avsedd för minderåriga unga som behöver mycket stöd och omsorg.

Tillgängligheten förbättras och verksamheten stärks

– Sådana här lokaler i gatuplan bjuds sällan ut. De här lokalerna möjliggör en obehindrad, trygg förflyttning till den egna gården, vilket underlättar självständig utevistelse och trädgårdsarbete tillsammans med klienterna, säger ledande handledaren Tiina Peltokorpi-Heikkilä.

– I Orrnäs och Roparnäs finns det trevliga friluftsområden och man kan också gå till butiken i samband med en promenad, fortsätter Peltokorpi-Heikkilä.

Placeringen av smågrupper under samma tak stärker serviceenhetens verksamhet, t.ex.  vid akut frånvaro bland personalen. Vi kan fungera smidigt, också vid planeringen av arbetsskift. Även klienternas taxifärder kan vid behov samordnas och göras smidigare.

Renoverade lokaler som är lämpliga för verksamheten

I byggnaden finns flera skilda ingångar, ett ändamålsenligt utdelningskök samt  tillräckligt med WC-utrymmen och behövliga tvättmöjligheter. För gruppernas gemensamma användning finns det bl.a. ett sinnesrum och ett övningskök.

Vasa stad har hyrt servicecentret av VOAS, som renoverade lokalerna för det nuvarande användningsändamålet. Lokalerna har tidigare använts av Teerenpesän päiväkoti. Revet, Tärnan och Snäckan fanns tidigare på olika håll i staden och en del i oändamålsenliga utrymmen.

Av dagverksamhetsenheterna finns Sjöstjärnan fortfarande i Sunnanvik.

Publicerad: 11.02.2020