Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

En byggnadshistorisk pärla auktioneras ut i Vasa – många möjligheter för boendebruk

Publicerad: 11.5.2021

Vasa stad auktionerar ut en tegelbyggnad med tre våningar och en träbyggnad med två våningar och uthusbyggnader i Klemetsö samt överlåter byggnadernas tomter med arrendeavtal till den nya ägaren. Objekten som ligger på tomterna bredvid varandra utgör byggnadskonstnärligt och kulturhistoriskt sett en betydande helhet som väldigt sällan bjuds ut.

– Det finns nästan inga motsvarande herrgårdsliknande byggnader i Vasa, så det är fråga om en väldigt unik helhet. Tomternas omgivning har planlagts som grönområde, så byggnaderna ligger i en fin miljö bland parker, säger Vasa Hussektors lokalitetschef Pekka Lahti.

I ett objekt fanns det tidigare ett servicehus för seniorer och objektet har i detaljplanen avsetts för boendebruk.

– För tillfället är bostäderna huvudsakligen små enrummare, men storleken på bostäderna kan omvandlas.  Byggnaderna erbjuder många möjligheter för den nya ägaren, konstaterar Lahti.

De officiella adresserna till byggnaderna som auktioneras ut är Dammbrunnsbrinken 12 och Smedsbyvägen 14. Byggnaderna ligger bredvid varandra och har gemensamma fjärrvärme- och elsystem, så därför säljs de inte separat.

Auktionen pågår på Huutokaupat.com, där du även hittar mycket mer information om objekten och detaljplanen:  https://huutokaupat.com/2691567

Auktionen upphör 10.06.2021 kl. 16.00.

Mer information om objekten ger:

Pekka Lahti
Lokalitetschef
pekka.lahti@vaasa.fi
040 715 5520

Petur Eklund
Stadsgeodet
petur.eklund@vaasa.fi
040 164 6930