Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Portti Tulevaisuuteen -hankkeen havainnekuva

Artikelkategorier: Nyheter

En caféföretagare söks till Porten till framtiden -paviljongen

Publicerad: 10.5.2021

Vasa stad söker en caféföretagare till Metvikens park, där en paviljongbyggnad med namnet Porten till framtiden byggs i år. Före den egentliga konkurrensutsättningen kartläggs företagare som är intresserade av caféverksamheten, då även ytterligare information ges om cafébyggnaden och de möjligheter som den erbjuder.

Porten till framtiden -paviljongbyggnaden är Vasas nya anslående landmärke som kommer att fungera som ett försöksfält för träbyggande och som presenterar de mångsidiga möjligheter som användningen av trä erbjuder. På andra våningen i den tvåvåniga byggnaden kommer att finnas ett café- och utställningsrum och utöver det kommer det i byggnaden att finnas en infopunkt och en servicebyggnad. Förutom caféverksamhet kan annan service även erbjudas till dem som besöker området, t.ex. uthyrning av hobbyutrustning.

Paviljongbyggnadens yta är över 105 m2 och den separata uthusbyggnaden är cirka 51 m2. I anslutning till byggnaden byggs även ett terrassområde.

– Paviljongbyggnaden som byggs invid Metvikens allaktivitetsområde erbjuder fina möjligheter för caféverksamhet. Parken har många besökare varje vecka och de aktivitetsmöjligheter som den erbjuder är populära speciellt bland familjer och unga, berättar projektchef Tomi Paalosmaa.

– I år kommer parken att utökas förutom med Porten till Framtiden-projektet även med en skejtpark och ett utomhusgym, vilket kommer att öka dess dragningskraft ännu mer, fortsätter han.

Vasa stad söker nu intresserade caféföretagare före det egentliga anbudsförfarandet, vilket kommer att ordnas så fort som möjligt efter den första kartläggningen.

Tilläggsuppgifter om hyresobjektet ger projektchef Tomi Paalosmaa, tomi.paalosmaa@vaasa.fi, 050 505 1869. Intresserade önskas ta kontakt senast 24.5.2021.