Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

En del av Waltti-resekorten ska uppdateras vid Liftis serviceställe

Publicerad: 3.11.2023

Biljett- och betalsystemet Waltti för Vasas kollektivtrafik har stegvis omvandlats till IDF-baserat under de två senaste åren. En liten del av de gamla Walttikorten kan nu sluta fungera om de inte uppdateras till det nya systemet vid Liftis serviceställe.

I ett IDF-baserat system finns uppgifterna om kunden på kundens personliga resekonto i bakgrundssystemet Waltti i stället för på resekortet. Med det eftersträvas att det i framtiden ska vara enklare att uträtta ärenden och dessutom går det snabbare att till exempel aktivera biljettprodukter som köps via nätet.

En liten del av Walttikorten finns emellertid kvar i det gamla resekortsbaserade systemet som nu ska tas ur bruk. Det gick inte att automatiskt överföra alla gamla kort till det IDF-baserade systemet, och därför kan ditt kort sluta fungera.

Om det inte går att avläsa kortet eller om du får ett felmeddelande i Walttibutiken, måste du uppdatera ditt kort eller byta ut det mot ett nytt vid Liftis serviceställe. Du behöver inte betala någon avgift för det nya kortet, och också saldot på det gamla kortet överförs till det nya.

Läs mera: