Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tyrskyävä meri

Artikelkategorier: Nyheter

En kraftig höststorm på kommande till Vasa – Så här förbereder du dig för stormen

En exceptionellt kraftig höststorm når Finland i dag. Enligt prognosen når stormen Österbotten på onsdag eftermiddag 16.9. och den kommer att pågå i ett drygt dygn.

Enligt Meteorologiska institutet kan stormen bland annat leda till omkullfallna träd och elavbrott. Till havs har mycket kraftiga och höga vågar utlovats och därför lönar det sig att inte alls åka ut på sjön, även i övrigt bör man undvika att resa. Om det är nödvändigt att åka bil, tag med varma ytterkläder, mat och dryck.

Det är alltid klokt att förbereda sig när en storm än i antågande. Ladda mobiltelefonen och kontrollera att ficklamporna fungerar inför eventuella elavbrott. Kontrollera och komplettera även ditt hemförråd om det behövs.

Medan stormen pågår sköter räddningsverket akuta situationer som medför fara. Innan du ringer till nödcentralen, fundera om situationen medför direkt olägenhet eller fara. Om träd har fallit på elledningar, informera energibolaget på ditt område om saken. På grund av risken för elstötar får du inte själv avlägsna träd som fallit på ledningar.

Publicerad: 16.09.2020