Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

En ny fotbollsplan på Högbacken – en del av odlingslotterna tas ur bruk

Publicerad: 11.10.2021

Vasa IFK låter bygga en ny konstgräsfotbollsplan på Högbacken bakom nuvarande Fennia Areena och restaurang Silveria. Byggandet inleds hösten 2021 och det medför även ändringar på Högbackens odlingslottsområde.

En del av lotterna i odlingsområdets norra del kommer att tas ur bruk på grund av byggandet. På Högbacken finns totalt 39 odlingslotter, av vilka 17 förmodligen blir under planen. Därtill ligger två odlingslotter på gränsen till den nya planen och situtionen för dessa klarnar senare när byggarbetet framskrider.

Grönområdesenheten har varit i kontakt med dem som arrenderar de odlingslotter som ändringen i första hand gäller. Följande odlingssäsong kan odlingslotter arrenderas på stadens övriga odlingslottsområden. Staden strävar även efter att i framtiden lägga till nya odlingslotter i stället för dem som tas ur bruk. För dessa har redan ett nytt område planlagts i närheten av allaktivitetsplanerna.

I detaljplanen har området fastställts som en fotbollsplan redan år 2014. Området ägs av Vasa stad som arrenderar det till Vasa IFK. Arrendetiden är 25 år. Mer information om byggandet av den nya planen finns på www.kamratvallen.fi

Fotbollsplanen planeras blir färdig sommaren 2022.

I frågor som gäller odlingslotterna kan du kontakta Grönområdesenheten:
040 353 1848 / 040 183 2012 eller viljelypalstat@vaasa.fi

Mer information i frågor som gällande byggandet av den nya planen ger:
Henrik Skytte, 050 016 1602 eller henrik.skytte@netikka.fi