Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ett nytt inkluderande karnevalståg planeras till Konstens natt

Publicerad: 3.5.2022

Konstens natt firas i Vasa på torsdag 11.8.2022 i karnevalistisk anda. I år ordnas också för första gången ett karnevalståg under Konstens natt, där olika grupper kan delta med sina fantasifulla sammansättningar. Anmälan till programmet har inletts.

Till årets program för Konstens natt hör ett nytt, inkluderande karnevalståg, till vilket man har hämtat idén från traditionellt, mellaneuropeiskt karnevalsfirande.

Av tradition firar karnevalerna lokal mångfald, kulturens och konstformernas mångformighet samt social gemenskap. Temat betonar stadsrummets förvandling till en slags offentlig performance, där olika konstformer, olika kultur-, förenings- och samhälleliga aktörer samt stadens kvarter med sina invånare tar plats.

Aktörer i Vasa utmanas att delta i tåget

Karnevalståget går runt i staden med dansgruppen i spetsen och visar upp sig för publiken. Karnevalståget utgörs av olika grupper som t.ex. föreningar, företag, lag och teatergrupper samt övriga sammansättningar som visar upp sig.

Varje grupp som deltar i tåget skapar en sammansättning eller en karnevalsvagn som passar till temat och som de visar upp sig med för karnevalspubliken. Deltagarna kan till exempel klä sig i samma stil.

– Det kommer att ordnas en publikomröstning om de grupper som deltar i tåget och den bästa belönas. Kom med och planera er egen del av karnevalståget, uppmuntrar tf kulturplanerare Pia Kokko.

I karnevalståget är också festival-Lilliputti med, som dekorerats av daghemsbarn och som senare i sin glada outfit transporterar publiken från en evenemangsplats till en annan.

Även om endast fantasin sätter gränser, är det vid planeringen av presentationen bra att komma ihåg de begränsningar som finns i vägtrafiklagen, tipsar man från kulturtjänsterna.

Anmälan till karnevalståget är öppen till 31.5.2022. Anmälningarna görs på e-postadressen taiteidenyo@vaasa.fi.

Evenemanget Konstens natt har ordnats i Vasa sedan år 1991. Festivalen som har vuxit till ett stort stadsevenemang har förenat människor i olika åldrar genom kultur, musik och andra programnummer till en stor bygemenskap. Konstens natt lockar varje år drygt 30 000 deltagare.