Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ett nytt ställe söks för katthuset – staden överklagar inte förvaltningsdomstolens beslut

Publicerad: 11.5.2023

Byggnads- och miljönämnden beslutade att inte överklaga förvaltningsdomstolens beslut om flytten av katthuset i Vasa. Staden försöker aktivt kartlägga andra platser för katthuset.

Det var meningen att katthuset i Vasa skulle flytta från Brändö till Storviken. Flytten förutsatte undantag från detaljplanen, vilket den förening som driver katthuset fick tillstånd till av stadsstyrelsens planeringssektion.  Ärendet överklagades hos förvaltningsdomstolen som ansåg att det inte fanns några rättsliga förutsättningar för det undantagstillstånd som föreningen hade sökt. Förvaltningsdomstolen upphävde alltså det tillstånd som planeringssektionen hade beviljat.

Byggnads- och miljönämnden behandlade ärendet på sitt möte 26.4 och beslutade att inte överklaga förvaltningsdomstolens beslut.

− Nämnden förde en bra diskussion i ärendet och granskade det från olika synvinklar. I det här skedet kunde man ändå inte hitta några grunder för att anföra besvär. Det skulle endast ha tagit mer tid i anspråk och ärendet skulle ha stått och stampat på stället, säger byggnadsinspektör Paula Frank.

Enligt Frank försöker staden aktivt kartlägga andra platser för katthuset.

− Den förening som driver katthuset gör ett bra och värdefullt arbete och vi vill hjälpa till med att hitta en lämplig plats. Målet är att hitta ett sådant ställe för katthuset där verksamheten passar in i omgivningen och kan försiggå utan störningar, konstaterar Frank.

Byggnads- och miljönämnden har till sitt möte 21.6 önskat få preliminära uppgifter om ett alternativt ställe för katthuset.