Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Evondos läkemedelsdoseringsrobot för med sig frihet för seniorer

Publicerad: 14.12.2021

Inom Vasa stads hemvård har läkemedelsdoseringsroboten från Evondos använts under nästan två år redan. De uppnådda fördelarna är utmärkta. Hemvårdsklienten får vara aktiv och uppleva självständighet när hen själv tar sina egna mediciner på ett säkert sätt utan vårdare eller fjärrkontakt med en vårdare. På det här sättet frigörs vårdare för hemvårdsklienter som behöver mera hjälp.

Läkemedelsdoseringsroboten som finns hemma hos klienten avläser från dospåsen vid vilken tidpunkt medicinen ska ges och berättar för klienten när det är dags att ta medicinen. Apparaten påpekar om medicinpåsen inte har tagits. Medicinpåsen flyttas till en låst behållare i apparaten, om medicinpåsen inte tas, och bara vårdpersonalen kan öppna behållaren. Apparaterna är personliga och i dem lagras klientspecifika uppgifter.

Vi önskar få flera användare

– Vi söker fortlöpande nya användare, så att hemvårdens läkemedelsdoseringsrobotar ska vara i så effektiv användning som möjligt och till stöd för våra klienter. Användare av roboten kan de hemvårdsklienter vara som gärna tar de läkemedel de behöver och har förmågan att ta dem självständigt eller t.ex. med hjälp av fjärrvård, säger hemvårdschef Paula Olin.

Vasa stads hemvårdsklienter har totalt 30 läkemedelssrobotar till sitt förfogande.

– Klienterna har mottagit servicen bra, och läkemedelsdoseringsroboten har fungerat verkligt bra. Klienterna vet hur de ska ta sin medicin, och om de inte har lyckats med det så sänder apparaten ett alarm till våra vårdares telefon och sen kontaktar vi klienten. Evondos-servicen kan rekommenderas till precis alla klienter som behöver uppföljning av medicintagningen, säger sjukskötare Petra Harju.

”Vårdarna är inte i vägen då man själv har kontroll över apparaten”

­– Apparaten är bra för båda sidor. Medicinerna kommer i rätt tid och det är tryggt. Vårdarna är inte i vägen då man själv har kontroll över apparaten. Till en början trodde jag att det här skulle vara svårt, men det är det inte. Alla borde ha en sådan här apparat, säger hemvårdsklienten Jouko som har använt Evondos läkemedelsdoseringsrobot.

Säkerhet och uppföljning i fråga om läkemedelsbehandlingen har förbättrats

Med hjälp av Evandos läkemedelsdoseringsrobot har läkemedelsbehandlingens säkerhet märkbart förbättrats, då rätt klient får läkemedlen från automaten i rätt tid och korrekt doserade. På det här viset kan läkemedelsbehandlingen följas upp bättre än förr.

– Läkemedelsfel har inte uppkommit. Det här fungerar verkligen, säger Olin.

”Vi stärker klienternas egen aktivitet och säkerställer tillräckligheten av vårdare”

Vasa stad har alltid varit en föregångare när det gäller hemmaboendeservice och tryggandet av den.

– Anskaffningen av läkemedelsrobotik har varit ett naturligt steg framåt för oss, för genom ökad digitalisering stärker vi hemvårdklienternas egen aktivitet och självständighet, säger Olin.

– Vi får hjälp också med vårdarbristen, som är en nationell utmaning. Hos oss har vårdbesöken minskat med ca 1 000 besök i månaden med hjälp av Evondos läkemedelsdoseringsrobot. Nu kan vi bättre än förut rikta vårdarresurser till de hemvårdsklienter som behöver mer hjälp. Det här är ett sätt för oss att trygga tillräckligheten av  vårdare, säger Olin.

De första läkemedelsdoseringsrobotarna från Evandos redan 2014

Evondos är ett finländskt företag, som lanserade service baserad på läkemedelsdoseringsrobotar 2014. Med hjälp av Evondos-servicen har det redan delats ut mer än 10 miljoner läkemedelsdoser. För närvarande används Evondos förutom i Finland även i alla andra nordiska länder.

– Läkemedelsdoseringsrobotarna tillverkas i Evondos fabrik i Salo och produkten har beviljats märket Nyckelflaggan av Förbundet för Finländskt Arbete, berättar Evondos Oy:s marknadsföringsdirektör Mikko Hyle.