Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Festivalen Armas tar kulturen och konsten närmare seniorerna

Publicerad: 25.9.2023

I Vasa firas igen festivalen Armas 1.–14.10.2023. Under två veckor utlovas konst- och kulturfärgad verksamhet, som är riktad till seniorer.

Den riksomfattande festivalen ARMAS ordnas för sjunde gången i Vasa i oktober. ARMAS lyfter fram äldre konstnärer och synliggör åldrandets teman med hjälp av konsten. Den unika evenemangshelheten sammanför konstnärer, aktörer inom konstbranschen, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom den kommunala sektorn.

Festivalen pågår i två veckor, och under dem ordnas evenemang och aktiviteter av olika slag, vilka är riktade till seniorer och stöder välmående via konst och kultur. Festivalens beskyddare är riksdagsledamot Pekka Haavisto. Från och med år 2024 kommer festivalen ARMAS att hållas på våren. I fortsättningen är festivaldagarna 18.–31.3.

På programmet kultur och välmående

Invigningsfesten för festivalen ARMAS hålls måndag 2.10. kl. 13–14.30 i Bergcentrets festsal (Berggatan 2–4, 65100 Vasa).  På programmet under tillställningen som är öppen för allmänheten står bl.a. Park pantomimföreställning, artist Thomas Velissaris och Duo Luoma, dvs. Satu och Pasi Luoma, framför musik över hela skalan på fiol och cajon.

Under festivalen ordnas redan för andra gången torsdag 12.10. kl. 10–14 ARMAS-dagen, som erbjuder kultur och välmående för seniorer i Vasa yrkeshögskolas lokal Alere (adress: Wolffskavägen, 27–31, Vasa). På programmet står bland annat musik, Martha Zamora leder zumba, stol- och hjärngympa, informationsinslag och en Videohälsning från 2020-talets seniorer som har realiserats av Vamias studerande i mediebranschen samt social- och hälsovårdsbranschens studerande.

Vid evenemanget finns det möjlighet att kontrollera sitt eget hälsotillstånd med bistånd av studerandegrupper inom social- och hälsobranschen, såsom att låta mäta blodsockret och blodtrycket samt prova på olika välfärdsteknologiska lösningar för hemvården i framtiden. Vidare presenterar sig flera olika föreningar, som erbjuder aktiviteter för Vasaseniorer, i Vasa yrkeshögskolas lokaler. Vi rekommenderar att man kommer till evenemanget med kollektivtrafiken, till exempel med servicebussen eller Liftis linjer 1, 2, 4 eller 4V. Evenemanget ordnas tillsammans med Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster och Vasa yrkeshögskola.

Danstillställningar och informationsinslag

Under festivalveckorna ordnar pensionärsföreningarna danstillställningar söndag 1.10. och 8.10. kl. 16–19 på adressen Formansgatan 14 samt flera musik- och dansförevisningar i Bergcentret och Bruksgården. I Vasa Settlementcenter hålls en för alla öppen allsångseftermiddag torsdag 5.10. kl. 15–16.30.

I Bergcentret och Fanny-huset ges också några informationsinslag på följande teman:

  • 3.10. ”Varför och hur borde jag använda digi?”
  • 5.10. ”Mera styrka i åren genom friluftsliv” samt
  • 6.10. ”Hur tar du hand om dig själv, senior?” Information om näring, motion, hjärngympa, socialt liv och hantering av hjärt- och kärlsjukdomarnas riskfaktorer.

Festivalen kulminerar i en seniorfest på stadshuset 20.10 kl. 13–15. Festen ordnas av äldrerådet och kulturtjänsterna. Vid seniorfesten uppträder bland annat pensionärsföreningarnas sångare och dansare och där premieras årets främjare av seniorernas välbefinnande.

Se ett mer detaljerat program i Vasa: www.vaasa.fi/armas
Information om det riksomfattande evenemanget finns på adressen: http://armasfestivaali.fi/