Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Finlands längsta datakommunikationsförbindelse under havsbotten anläggs till Vasklot

Publicerad: 9.3.2020

Telia och Eltel genomför Finlands hittills längsta datakommunikationsförbindelse under havsbotten i Vasa. Den finländska rekordförbindelsen anläggs genom riktad borrning från Vasklot till Universitetsstranden i Brändö och är ca 800 meter lång. Lättrafikleden vid stranden invid studenthuset är stängd under tiden 6.3–31.3.2020.

I planerna för framtidens Vasklot sammanjämkas boende, industri och arbetsplatser, turism samt annan service. Förtätningen av området och det kompletterande byggandet i området för med sig så mycket som 4000 nya invånare och 3000 nya arbetsplatser i Vasklot.

Enligt Telia Finland kräver allt fler vardagliga funktioners, servicens och företagsverksamhetens beroende av snabba och fungerande förbindelser bättre och säkrare förbindelser i Vasklot. För genomförandet av projektet svarar Eltel. Enligt Telia Finlands och Eltels info konstaterades i planeringsskedet att en rörförbindelse som genomförs med riktad borrning från fastlandet är tryggast och belastar områdets ekosystem minst som en andra förbindelse till ön.

Leden för lätt trafik är stängd medan arbetet pågår

Lättrafikleden invid stranden vid studenthuset Domus Bothnica på adressen Universitetsstranden 5 är stängd under tiden 6.3–31.3.2020 på grund av dragningen av kablar.

Under den tid arbetena pågår hänvisas fotgängarna och cyklisterna till den sida av studenthuset där parkeringsplatser finns.

Entreprenaden inleddes i april 2019 och blir klar i mars 2020.