Förbigå menyn
talvi

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

För stadsstyrelsen föreslås att samarbetsförhandlingar inleds

Publicerad: 14.2.2020

På stadsstyrelsens sammanträde måndag 17.2 föreslår staden att samarbetsförhandlingar inleds. Det slutliga sparbehovet preciseras i mars.

De dispositionsplaner som nämnderna har lämnat in i slutet av januari behandlas i stadsstyrelsen måndag 17.2.

– Enligt dispositionsplanerna visar vårt resultat ett överskott på cirka 10 miljoner euro. Vi saknar dock fortfarande cirka 11 miljoner euro för att vi ska uppfylla skyldigheten enligt kommunallagen att täcka underskottet, berättar stadsdirektör Tomas Häyry.

Därför inleds samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen. Vidare remitteras social- och hälsovårdsnämndens samt nämndens för fostran och utbildning dispositionsplaner till nämnderna, som ska bereda dem på nytt så att de motsvarar budgeten.

– Stadsstyrelsen tar ställning till helheten på sitt sammanträde 16.3. Då vet vi om vi når budgeten och vilket besparingsbehov vi ska eftersträva vid samarbetsförhandlingarna, konstaterar Häyry.

I hela landet är situationen för kommunernas ekonomi utmanande.

– Även om ekonomin har balanserats redan länge, är basservicen hos oss fortfarande på en god nivå. Vi bär alla ansvar för att få ordning på ekonomin och det gemensamma målet är naturligtvis att servicen för invånarna ska förbli högklassig och hållas på en så bra nivå som möjligt, säger Häyry.