Förbigå menyn
Jouko Haanpää och Sonja Viljanen från Wasamove är glada över erkännandet. Foto: Jenni Tuliniemi

Artikelkategorier: Nyheter

Främjare av seniorernas välbefinnande är Wasamove

Publicerad: 14.10.2022

Erkännandet för främjande av seniorernas välbefinnande får i år motionscentret Wasamove och dess motionsinstruktör Sonja Viljanen och ägare Jouko Haanpää. Vasa äldreråd har sedan år 2000 premierat främjare av seniorernas välbefinnande. Priset delades ut på seniorfesten i dag den 14 oktober.

– I och med att stadens och välfärdsområdets gym har en delvis begränsad tillgång, kompletterar Wasamoves service på ett bra sätt den service som finns för seniorerna i Vasa. Verksamheten motsvarar precis det som seniorerna behöver ha. Verksamheten har byggts mångsidigt och anpassats för seniorernas behov, motiverar Vasa äldreråd sitt beslut.

Viljanen och Haanpää är tagna av erkännandet och glada över det. Wasamove har satsat på seniorernas motion sedan år 2014.

– Det känns bra att göra ett arbete som har betydelse, säger Viljanen och Haanpää leende.

Den sociala sidan är lika viktig som själva motionen.

– För många seniorer är det en viktig del av ett motionspass att träffa andra människor. Efter vissa pass har vi även kaffeservering så man kan stanna och småprata med varandra. Motionen rytmiserar livet och förbättrar livskvaliteten, säger Viljanen.

Seniorerna är en viktig målgrupp.

– Våra besökare utgörs till cirka en fjärdedel av seniorer, varav vi därmed får över 200 besökare varje månad. Många kommer till gymmet redan klockan fem på morgonen. Dessutom deltog det till och med 50 seniorer i ett gruppträningspass före coronavirustiden. Besökarantalet håller på att stiga igen, berättar Haanpää.

Det finns en lämplig motionsgren för alla.

– Våra pass innehåller allt möjligt mellan dans och cirkelträning. Man kan också självständigt komma till oss med en egen assistent. Vi strävar efter att hålla våra priser väl rimliga, så att alla kan komma med. Man ska binda sig för bara en månad åt gången, lovar Viljanen.

Främjare av välbefinnande premieras varje år

Vem som helst kan komma med förslag på främjare av seniorernas välbefinnande till äldrerådet på rådets webbsida. Förslag samlas varje år under juni–augusti.

Äldrerådet väljer bland förslagen den som ska få erkännandet. Som vinnare väljs en grupp eller en person, som har främjat seniorernas välbefinnande, exempelvis utvecklat en vårdform, ett verksamhetssätt eller arbetat med seniorers intressebevakning. Vid valet beaktades det i år i synnerhet nya, fräscha eller innovativa sätt att främja seniorers välbefinnande i coronavirusläget.

Priset delas ut varje oktober på seniorfesten.