Förbigå menyn
Käsi kädessä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hur skulle du vilja påverka och delta? – Vasa ber om kommentarer om utkastet till delaktighetsprogrammet

Publicerad: 2.12.2021

Målet med Vasa stads delaktighetsprogram 2021–2025 är att trygga och förbättra invånarnas möjligheter att delta och påverka samt utveckla samarbetet med föreningar. Programmet är nu i utkastskedet och vem som helst kan kommentera utkastet.

– Att delta och påverka sådant som rör ens eget liv är en av hörnstenarna för lycka. En vardag som upplevs som egen och likvärdighet är viktiga saker med tanke på välbefinnandet, säger serviceområdeschef Suvi Aho som bereder programmet.

Staden har redan många kanaler för påverkan, men invånarna känner nödvändigtvis inte till alla.  Målet är därtill att göra kanalerna tydligare och förbättra kommunikationen om dem och sätten att påverka. Staden vill även stöda flerspråkigheten och användningen av erfarenhetsexpertis.

Tillsammans med företag och grupper vill man förbättra interaktionen och sammanjämka gemensamma mål. Målet är ett organisationsvänligt Vasa.

– Vår personal har givetvis en viktig ställning i fråga om att lyssna på serviceanvändarna och stadens invånare och inkludera dem redan i planeringsskedet. Våra anställda utbildas för detta och verktyg utvecklas för dem för delaktighet, säger Aho.

Kommentera utkastet senast 16.12!

Utkastet till delaktighetsprogrammet kan kommenteras fram till 16.12 på nätet.  

Därtill kan du bekanta dig med utkastet till programmet och ge kommentarer vid Medborgarinfo i huvudbiblioteket, Lillkyro samserviceenhet, Variska bibliotek och Sundom bibliotek.

Programmet har beretts tillsammans med stadens invånare, föreningar, erfarenhetsexperter, anställda, organ och olika påverkansgrupper och sakkunniga.

Programmet behandlas i januari i stadsstyrelsen och efter det i stadsfullmäktige.

– Det är viktigt att vi lyssnar på just dem som vi gör programmet för, vilka sätt att påverka de vill använda. Det ska vara enkelt och transparent att delta samt att uppmuntra till aktivitet även i fortsättningen, säger Aho.