Förbigå menyn
Pyöräily

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hur tar man sig fram i Vasa år 2035? – svara på enkäten, påverka och vinn

Publicerad: 27.8.2019

Uppdaterad: 21.10.2019

Vasa stad har inlett ett program för hållbar mobilitet, programmet ska ge riktlinjer och göra de dagliga valen av färdsätt enklare i Vasa. Kommuninvånarna kan nu påverka förverkligandet av programmet genom att besvara enkäten i internet eller på huvudbiblioteket (adr. Biblioteksgatan 13).

Programmet ska svara på frågan om hur man rör sig i Vasa när staden är klimatneutral år 2035. Enkäten är öppen för alla kommuninvånare och du kan besvara den fram till 1.9.

– Genom att svara kan du påverka målen och åtgärderna i programmet för hållbar mobilitet, alltså på vilket sätt man rör sig i Vasa i framtiden. Vi vill utarbeta åtgärdsprogrammet i samarbete med kommuninvånarna, säger gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

På huvudbiblioteket finns nu ett s.k. bollplank med information om programmet och i anslutning till det kan du svara på enkäten. Du kan också svara på enkäten elektroniskt på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/132EA3587EB61F43

Det tar ca 5 minuter att besvara enkäten. Bland alla som svarar utlottas ett presentkort på 100 euro till cykelservice och cykellampor. Du kan delta i utlottningen genom att ge dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Uppgifterna i enkäten behandlas konfidentiellt.

Tack på förhand för din insats. Genom att delta bidrar du till att skapa ett klimatneutralt Vasa! Projektet genomförs av Vasa stad i samarbete med WSP Finland Ab och Traficom.