Förbigå menyn
Bilden visar vinnarna av trafikutmaningen på 72 timmar årsmodell 2021.
Bilden visar vinnarna av trafikutmaningen på 72 timmar årsmodell 2021, dvs. Heidi-Maria Marttila (till vänster), Viivi Lehtinen, Veera Röyttä, Sanna Karppinen och Oona Sarkaranta. På bilden saknas Mari Einola som också var med i laget. Bild: Ramboll Finland

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I det arbete som vann trafikutmaningen på 72 timmar fanns visionen om en intelligent bana och ett upplevelsecentrum i Vasa

Publicerad: 5.11.2021

Vinnarna av trafikutmaningen på 72 timmar som ordnades i Vasa lade fram visioner om ett socialare och intelligentare Vasa med mera upplevelser. Den röda tråden i arbetet är en intelligent bana samt torget som fungerar som naturlig mötesplats och upplevelsecentrumet Wäre på det område som blir ledigt när Wärtsilä flyttar sin fabrik. Juryn berömde vinnararbetet för att det var ett visionärt, modigt och skickligt koncept.

Trafikutmaningen på 72 timmar är som namnet säger en tävling med trafiktema som ska genomföras under 72 timmar. I år genomfördes tävlingen i Vasa. De studerande fick till huvuduppgift att presentera hur Vasas vision om att vara världens lyckligaste och miljövänligaste stad i praktiken kunde realiseras på tre områden som valts för tävlingen, vilka är centrum av Vasa, GigaVasaområdet samt Strömberg Pars industriparker med omgivningar. Vidare skulle det i tävlingsarbetet funderas på internationellt samarbete i synnerhet med Umeå.

Trafikutmaningen inleddes 26.10.2021. I tävlingen deltog totalt 34 studerande inom olika branscher från Vasa universitet, Novia och VAMK. Tävlingsarbetena bedömdes av representanter för Vasa stad, Trafikledsverket, ABB och de deltagande läroinrättningarna och Ramboll. Ordförande för juryn var kommunteknikdirektör Jukka Talvi från Vasa stad.

Under de 72 timmar som tävlingen pågick hann man också med ett besök i Umeå med Wasalines nya fartyg Aurora Botnia och vara gäster hos Umeå kommun.

I år ingick i utmaningen för första gången också en analys av tävlingsarbetenas utsläppsverkningar som en del av bedömningsprocessen. Vid bedömningen av tävlingsarbetenas koldioxidutsläpp användes en av Ramboll utvecklad modell där efterfrågan på trafik simulerades. Genom den modellerades de resor som invånarna i Vasaregionens pendlingsområde gör med beaktande av individuella val av färdsätt och resekedjor. I bedömningen beaktades också hur väl i balans och realistiska planerna var.

Som vinnare förklarades laget Puhtaan kaupungin janoiset. I laget ingick Viivi Lehtinen som projektchef samt Heidi-Maria Marttila, Sanna Karppinen, Mari Einola, Veera Röyttä och Oona Sarkaranta.

Det vinnande arbetet behandlade centrum av Vasa. Den röda tråden i det var en intelligent bana, som leder genom stadens pulserande centrum, anpassar sig enligt användare och händelser och tar vara på människornas rörelseenergi för att utnyttja den. Utöver den intelligenta banan ingick torget som fungerar som människors naturliga mötesplats och upplevelsecentrumet Wäre som uppstår på det område som blir ledigt när Wärtsilä flyttar sin fabrik.

Juryn berömde det vinnande arbetet särskilt för att det var visionärt, modigt, framtidsinriktat, skickligt konceptlagt och brandat, för att det undersökte och tillämpade framtidens teknologier och för att det anpassade stadsrummet till föränderliga behov.

─ Trafikutmaningen var en fantastisk och oförglömlig erfarenhet. Vi lärde oss mycket av det praktiska arbetet, och av det fick vi massor med inspiration och energi för studier och arbetsliv. Det bästa med vinsten är att vi får bekanta oss med Köpenhamn tillsammans med just det här laget, vi blev goda vänner under tävlingens gång. Tack alla arrangörer för den här möjligheten och för god sparrning, sammanfattar projektchef Viivi Lehtinen stämningarna i det vinnande laget.

Juryn tackade alla lag för att de fördomsfritt hade kastat sig in i utmaningen. Varje lag hade starka idéer i sitt arbete. Det var bl.a. hologrambesök, arbetsplatskoncentrationer med modern service, en robotminibuss, olika lösningar gällande spårtrafik, boendeformer av nya slag, gemenskaps- och superkvarter, intelligent bana, shared space –områden och informativa konstverk. Vidare uppmärksammade alla lag miljövänliga lösningar som ökar trivseln och skapar ny affärsverksamhet. Även lösningar som främjar jämställdhet sågs i arbetena med inspiration av Umeås exempel.

─ Tävlingsarbetena hade verkligen hög kvalitet och det var trevligt att se hur mycket de hade utvecklats sedan övningspresentationerna förra veckan. Bland idéerna fick staden också flera aha-upplevelser vad gäller utvecklandet av de områden som behandlades i tävlingen, såsom duospårvägen och dess linjealternativ. Vi kan utnyttja flera idéer redan nu i våra aktuella utvecklingsprojekt, en del senare och en del av idéerna genom att kombinera dem, säger Jukka Talvi glatt.

─ Det var viktigt för oss att höra de studerandes fräscha idéer, som hjälper också oss att tänka på ett nytt sätt i fråga om utvecklandet av Strömberg Park och att uppnå våra mål gällande koldioxidneutralitet. Särskilt intressanta perspektiv gav mångsidiggörandet av områdets tjänster och verksamhet samt utvecklandet av förbindelserna såväl inom området som i riktning centrum och GigaVasa, säger Country Estate Manager Jukka Parkkamäki från ABB.

Tävlingen ordnades av Vasa stad, Trafikledsverket, ABB, Wasaline, miljöministeriets program för en hållbar stad, Vasa universitet, Novia, VAMK och Ramboll Finland. Representanter för arrangörerna var handledare och domare i arbetet. Ramboll Finland Oy samordnade tävlingen.

Tävlingsarbetena hittas på trafikutmaningens webbplats.