Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Korsnäståget fick man mera rum för småbarnspedagogiken

Publicerad: 19.4.2023

Daghemmet Esikon päiväkoti i Korsnäståget har i början av året utvidgats med volymelement. I Korsnäståget och Gamla Vasa har småbarnspedagogikens rumsbehov ökat, och i synnerhet flera platser för svenskspråkiga barn behövs.

I de nya lokalerna verkar för närvarande gruppen Kottarna vid Esikon päiväkoti samt tre grupper från Kappelimäen päiväkoti. I Kappelinmäen päiväkoti pågår en renovering, och dit kan man återvända i augusti.

I de nya volymelementen finns fyra identiska lokaler. Varje grupp har sin egen ingång, tambur, toa-utrymmen samt två stora rum.

– De nya lokalerna är ljusa och i dem finns alla bekvämligheter. Lokalerna svarar mot ett normalt daghems lokal, beskriver servicechef Maria Karvonen.

Vasa stads hussektor har hyrt volymelementen för tre år.

I höst fyra svenska grupper

I höst bildas en ny svensk grupp i volymelementen och gruppen Kottarna vid Esikko fortsätter i lokalen.

– På det här sättet får vi flera svenskspråkiga småbarnspedagogikplatser i området, eftersom det redan länge har funnits behov av det, berättar Karvonen.

I höst flyttar också två grupper från Haga daghem in i lokalerna. På Haga skola börjar i höst en renovering, och Haga daghems grupper flyttar undan den.

I dagens läge är Haga daghem, Ristinummen, Kappelinmäen och Alkulan päiväkodit samt fem familjedagvårdare verksamma i området Korsnäståget och Gamla Vasa. I området finns också servicesedeldaghemmet Tuulenpesä, som Vasa stad köper småbarnspedagogiktjänster av.