Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Vasa förbereder man sig för att ta emot ukrainare

Publicerad: 21.3.2022

Uppdaterad: 16.5.2022

I Vasa gör man förberedelser för att ta emot ukrainare och bereder sig på en större efterfrågan på stadens tjänster. Det är viktigt att vi alla kommer ihåg att en eventuell rädsla och ångest för det krig som Ryssland har inlett inte får ta sig uttryck i rasism, utan vi ska fortsätta vara starka, ta hand om oss själva och våra närstående och stöda varandra.

Rysslands attack mot Ukraina kan väcka oro, osäkerhet, rädsla och ångest. Situationen förvärras möjligtvis av att mångas ork nu har satts på prövning efter den långvariga coronapandemin.

− I den här situationen är det viktigt att vi månar om oss själva och våra nära och kära. När vi tar hand om oss själva orkar vi också hjälpa andra bättre, påminner oss stadsdirektör Tomas Häyry.

− En eventuell rädsla och ångest får inte ta sig uttryck i diskriminering, rasism eller hat mot någon. Vi är en mycket internationell och mångkulturell stad, här bor folk från såväl Ryssland som Ukraina och dessutom människor från många andra länder. Vi är alla vanliga människor som vill leva ett gott liv, och ingen som bor här är skyldig till att Ryssland attackerar Ukraina, poängterar Häyry.

Vissa har vänner, anhöriga eller släktingar kvar mitt i kriget och hit kommer de som behöver hjälp. Det bästa vi kan göra är att agera tillsammans så att vi stöder och bryr oss om varandra. Privatpersoner och företag kan om de så önskar hjälpa ukrainare via tillförlitliga och kända organisationers penninginsamlingar (t.ex. Finlands Röda Kors och Unicef). Via Röda Korset kan man också erbjuda konkret hjälp åt ukrainare som kommer till Finland, t.ex. logi.

Man behöver inte heller bli ensam med svåra och ångestfyllda tankar. Aktörer som erbjuder hjälp är samlade på webbplatsen vasa.fi här.

I Vasa är man redo att ta emot ukrainare

Enligt Pia Pajunurmi, chef för Vasas flyktingförläggning, har man i Vasa förberett sig väl för att ta emot och hjälpa dem som flyr undan kriget i Ukraina.

− Vi har i normala fall 150 platser för invandrare men har nu höjt beredskapen till 300 platser i enlighet med Migris anvisningar. Det är inget problem för oss att öka antalet platser eftersom servicebehovet också år 2015 ökade när antalet asylsökande snabbt blev större. Även då lyckades vi sköta ärendena väl.

− Vasa är en mångkulturell och internationell stad så det är lätt att komma hit. När de nyanlända har genomgått en hälsokontroll kommer de in i den lokala vardagen och de vuxna erbjuds undervisning i finska, konstaterar Pajunurmi.

Inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet förbereder man sig på att inkludera ukrainska barn och unga i dagvården och undervisningen.

− Inom småbarnspedagogiken förbereder vi oss på att ta emot ukrainare genom att vi reserverar tre tidigare lokaler för öppna daghem åt dem. I form av öppen daghemsverksamhet kan vi erbjuda trygga, gemensamma aktiviteter i kamratstödgrupper för barn under skolåldern och deras mammor. Vi vill inte skilja barnen från sina mammor eftersom de har varit med om traumatiska erfarenheter. Inom den grundläggande utbildningen börjar barnen i grupper med förberedande undervisning, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

För närvarande finns det inte så många ukrainare i Vasa, men fler väntas under de närmaste veckorna.

Vasa stads beredskapsledningsgrupp träffades veckan efter sportlovet för att behandla Ukrainasituationen och dess konsekvenser. Inom stadens olika tjänster har man beredskap och gör förberedelser, och i beredskapsledningsgruppen följer man med hur situationen utvecklas.

Staden visade sitt stöd för Ukraina och dess medborgare genom att under det första veckoslutet i mars belysa stadshuset och Metviksbron för cykel- och gångtrafik i Ukrainas flaggas blågula färger samt genom att donera 50 000 euro till ukrainska staten och dess medborgare via Finlands Röda Kors katastroffond.