Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Invånarna hörs om projektet för utbyggnad av Torgparkeringen – bekanta dig med planen för växelverkan och besvara enkäten

Publicerad: 21.5.2021

Målet med projektet för en utbyggnad av Torgparkeringen är att möjliggöra byggandet av 600-800 nya parkeringsplatser under Vasaesplanaden. Utbyggnaden kräver en detaljplaneändring, och ändringen utarbetas just nu. Med hjälp av planen för växelverkan och enkäten vill man göra invånarna delaktiga i projektet.

Arbetet på detaljplanen för en utbyggnad av Torgparkeringen inleddes i början av år 2021 med ett program för delaktighet och bedömning.

– Vi fick många åsikter och i dem kom det klart fram att mera information och växelverkan behövs. Nu strävar vi efter att besvara denna respons genom att sätta ut de utredningar som gjorts på detaljplanens projektsida samt genom att ordna en enkät om behoven av växelverkan. Vidare har vi gjort en särskild plan för växelverkan, som uppdateras utgående från resultaten av enkäten, säger planläggningsarkitekt Anne Majaneva.

Planen för växelverkan presenterar utgångspunkterna och målen för samt innehållet i detaljplanen samt innehåller en plan för hur invånare och andra delaktiga ska höras under planarbetets gång.

Utarbetandet av detaljplaneändringen stöder Vasa stads strategiska mål att förtäta och liva upp centrumet. Det att parkeringsplatserna anläggs under jord främjar skapandet av en trivsam centrumomgivning som är promenadvänlig.

Enkäten är öppen till 6.6 på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/C36A63404F794475

Planen för växelverkan och annat material finns på projektsidan på adressen vaasa.fi/sv/ak1071