Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Kontaktlös betalning tas i användning i Vasas kollektivtrafik

Publicerad: 4.2.2022

Uppdaterad: 31.1.2023

Betalningsalternativen inom kollektivtrafiken i Vasa ökar då kontaktlös betalning tas i användning. I fortsättningen kan du betala din bussbiljett smidigt och snabbt genom att visa upp ditt betalkort.

Biljettsystemet i Vasa har utvecklats för kontaktlös betalning i samma takt som i de andra stora städerna.

– Kontaktlös betalning gör att det går betydligt lättare och snabbare att betala bussbiljetten. Jag är glad att vi är bland de första städerna att ta denna betalningsform i användning med en snabbare tidtabell än förväntat, berättar kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

– I första skedet fungerar kontaktlös betalning inom zon A med Visa-, Visa Electron-, Mastercard- och Eurocard-kort som är försedda med funktionen kontaktlös betalning. Senare utvidgas kontaktlös betalning till de andra zonerna och betalningsalternativen utökas med Apple Pay och Google Pay, berättar Backlund.

Med kontaktlös betalning kan du betala endast din egen resa

I bussarna finns ett avgiftstak för den kontaktlösa betalningen, vilket innebär ett fast, till dagen bundet pris. Avgiftstaket innebär ett maximibelopp som debiteras av kunden under en dag.

– Även om du använder kortet i bussens fjärravläsare tiotals gånger under samma dag, betalar du endast för en dagbiljett, förklarar Backlund.

På grund av avgiftstaket kan du betala endast dina egna resor med kontaktlös betalning.

– Bankkortet är din personliga bussbiljett. Om du vill betala flera personers resa på samma gång, kan du för köp av dem använda ett annat bankkort, Waltti-kortet, Waltti-mobilen eller betala kontant, berättar Backlund.

Så här betalar du bussresan med kontaktlös betalning:

  • Välj knappen ”kontaktlös betalning” på rutan.
  • I Vasa används i början endast zon A, så du behöver inte välja zon skilt.
  • Sätt betalkortet mot fjärravläsarens vänstra sida. Om betalningen lyckas, meddelar avläsaren resezonerna och på rutan syns OK.

Obs! På rutan syns inte resans pris. Priset för en engångsbiljett som köpts med kontaktlös betalning är 1,50 € inom zon A. En dagbiljett kostar 5,20 €.

Mer information om kontaktlös betalning finns på kollektivtrafikens webbsida.