Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kuulaopiston mestariluokka

Artikelkategorier: Nyheter

Kuula-institutets mästarklass i lära hos Sibelius-Akademin

Publicerad: 27.1.2021

Kuula-institutets mästarklass går i lära hos Sibelius-Akademin när man vid Kuula-institutet ordnar en kammarmusikkurs för mästarklassens elever under veckoslutet 29–31.12.2021. Lärare på kursen är Hanna Juutilainen, som är flöjtist och flöjtlärare vid Sibelius-Akademin och stämledare för flöjt i Tapiola Sinfonietta.

Kursen är en del av Sibelius-Akademins ungdomsutbildning där lärarna besöker landskapen.

Kuula-institutets mästarklass, som hör till Vasa stads grundläggande undervisning i konst, har varit verksam ett par år. Eleverna i mästarklassen har valts ut genom provspelningar.

− Avsikten är att erbjuda entusiastiska och begåvade ungdomar som satsar på musikstudier tilläggsutbildning, utmanande och utvecklande musikprojekt samt möjligheter att spela tillsammans. Veckoslutets kammarmusikkurs är uttryckligen sådan verksamhet, säger Kuula-institutets flöjtlärare Satu Hiisvirta.

Under veckoslutet får åtta kammarmusikensembler ta del av Hanna Juutilainens inspirerande handledning: trior och duor där det ingår flöjtister, violinister, cellister, gitarrister och pianister. Ensemblerna har förberett sin repertoar ända sedan sommaren. I november gjorde man en konsertinspelning som också skickades till Hanna Juutilainen för preliminär respons. För närvarande slipar ensemblerna på sina verk till kursen utifrån responsen.

Högklassig musikundervisning trots coronasituationen

Inom Kuula-institutet har studierna fortsatt i huvudsak som närundervisning, även om den rådande situationen har förutsatt undantagsarrangemang och man varit tvungen att ställa in många konserter. Därför har man inom Kuula-institutet spelat in flera konserter än tidigare.

− Konsertinspelningar och olika kurser ger eleverna mål och mening, och det arbete som görs med tanke på detta är alltid i hög grad vidareutvecklande. För våren har man bland annat planerat in en konsertserie där ensemblemedlemmarna förutom kammarmusikverk framför även soloverk, säger Hiisvirta.