Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Kyrkoesplanadens och Malmögårdens tandkliniker flyttade till Vasaesplanaden

Publicerad: 16.11.2021

Kyrkoesplanadens och Malmögårdens tandkliniker har flyttat 1-14.11.2021 till adressen Vasaesplanaden 20 B, 2 våningen. Efter flytten lämnade Kyrkoesplanadens och Malmögårdens tandkliniker i det förflutna då de nu sammanslås och blir till Vasaesplanadens tandklinik. Ingen tandvårdsverksamhet lämnades kvar i de gamla lokalerna.

Original meddelande har publicerats 16.9.2021. Skolorna har tillagts 16.11.2021.

De övriga tandklinikerna fortsätter i sina respektive lokaler. Likaså görs tidsbokningarna fortfarande från det bekanta numret 06 325 2202.

– Det positiva med flytten är att i fortsättningen finns alla tandläkare som erbjuder tandreglering vid andra våningen av Vasaesplanadens tandklinik. Då vi fungerar under samma tak kan vi tillämpa tandvårdens resurser bättre än nu, bekräftar Vasa stads ledande övertandläkare Katri Palo.

De tider som patienterna bokat kvarstår, fastän adressen ändras. Patienterna underrättas om den ändrade adressen.

Vasaesplanadens tandklinik är egen tandklinik fr.o.m. 15.11.2021 till följande svenskspråkiga skolor:

  • Vasa Övningsskola
  • Sundom skola
  • Vikinga skola
  • Borgaregatans skola

Reservera tid för parkering

I samband med Vasaesplanadens tandklinik finns inga kundparkeringsplatser. Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns bl.a. i TorgParkeringen, Teaterparkeringen och Espen Aimo Park samt längs gatorna. Avgiftsfria parkeringsplatser finns längs närliggande gator på promenadavstånd från tandkliniken.

– Det är viktigt att komma på plats i tid, för att hitta en parkeringsplats och därifrån ta sig till mottagningen. Detta är särskilt viktigt då föräldrarna kommer med sina barn för tandreglering och det vid mottagningen berättas om ärenden som berör vården, berättar Palo.

– Vi rekommenderar även användning av kollektivtrafiken i mån av möjlighet vid ankomst till tandkliniken, uppmuntrar Palo.

En tillgänglig ingång till Vasaesplanadens tandklinik finns på innergården.

Var och en påverkar den egna munnens och tändernas välmående

Palo påminner om att var och en av oss genom sina val kan påverka hur den egna munnen och tänderna mår.

– Det är bra att komma ihåg de viktigaste grundläggande faktorerna, dvs. tänderna borstas två gånger per dag med fluortandkräm, som törstsläckare används vatten och därtill undviks småätande. Genom att följa dessa anvisningar kommer man långt, upprepar Palo.

Tandvård