Förbigå menyn

Information om coronaviruset

lärare och barn

Artikelkategorier: Nyheter

Lärarrekryteringen inom den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har börjat i Vasa

Publicerad: 17.2.2021

Rekryteringen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen började 8.2 och fortsätter till 24.2. Rekryteringstiden för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen började 16.2 och slutar 2.3.

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen söker klasslärare, specialklasslärare, timlärare i huvudsyssla, speciallärare och elevhandledare. Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen söker klasslärare, timlärare i huvudsyssla och speciallärare. Uppgifterna är ordinarie tjänsteförhållanden.

Rekryteringen sker via kuntarekry. Alla jobb som kan sökas finns på kuntarekrys sidor på finska och svenska.

– Nu erbjuds mångsidigt intressanta undervisningsuppgifter i internationella och kunniga team. Det är fint att vi även under en tid som den här kan erbjuda så här många jobb, säger Vasa stads rekryteringsansvariga Anne Lindell.

Den största sysselsättaren i Vasa är Vasa stad som ständigt söker ny yrkeskunnig arbetskraft: unga i sommarjobb, studerande för vikariat, nyutexaminerade och erfarna yrkesmänniskor för många utmanande uppgifter.

Bli en del av vår kunniga arbetsgemenskap och påverka framtiden!