Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Läskompisar inspirerar barnen att läsa i Vasa

Publicerad: 2.7.2024

Vasa stadsbibliotek vill satsa på att utveckla läsförmågan med hjälp av läskompisar. I juni har två läskompisar arbetat på bibliotek, daghem och läger. Sommarjobbet, som i år erbjöds för första gången, har fått rikligt med positiv feedback.

Två läskompisar har arbetat på Vasa stadsbibliotek i juni. Sanni Nieminen och Celine Lundberg har under två veckor hunnit läsa på 4H-föreningens sommarläger i Alkula, på ungdomsservicens skateläger, vid eftermiddagsverksamheten på TaiKons dagsläger, på Settlementets familjecafé och flickarbete samt i daghem. Dessutom har läskompisarna hållit tvåspråkiga sommarsagostunder i parken vid stadsbiblioteket och i Skeppsparken.

– Vårt arbete har vid sidan av läsningen innehållit mycket planering, eftersom vi har funderat på hurdan litteratur som är lämplig för olika åldersgrupper. Daghemmen har också önskat böcker i anslutning till känslofärdigheter, så det har också varit intressant att diskutera temat med barnen, berättar Nieminen.

Båda ungdomarna läser mycket på fritiden, och därmed inspirerade arbetsbeskrivningen av läskompisarna till att söka sommarjobbet. Ungdomarna tycker att det är viktigt att läsa högt för barn, eftersom det ökar barnens intresse för litteratur och inspirerar dem att läsa.

– Barnens intresse för att läsa har varit inspirerande! Olika interaktiva element i böcker är också fungerande och roliga och i synnerhet de yngre barnens favoriter. Det är också fint att se att barnen önskar att vi kommer och läser på nytt, för då känner vi att vårt jobb värdesätts, berättar Lundberg.

Positiv feedback

Läskompisarna som för första gången anställdes för sommarjobb har fått rikligt med positiv feedback.

– Vi är väldigt glada och stolta över våra läskompisar. De har på ett väldigt energiskt och modigt sätt läst på olika ställen och hållit sagostunder. Även vi på biblioteket var mycket spända inför försöket, eftersom det genomfördes för första gången, men upplevelsen har varit väldigt positiv. Ungdomarna har visat att all nervositet har varit onödig, berättar Vasa stadsbiblioteks informatiker Minna Rinta-Valkama.

Vasa vill satsa på att utveckla läsförmågan

Enligt undersökningar läser finländska barn mindre och mindre hela tiden. En viktig förmåga som inverkar på allt lärande har försämrats, när barn och ungdomar även har annan stimulans på fritiden. Vasa vill ändå satsa på att utveckla läsförmågan bland annat med hjälp av läskompisarna.

Idén om läskompisarna kom från Vasa stadsbiblioteks servicechef Anna Pakka.  Pakka hade läst flera artiklar om att ungdomarna i Sverige läser högt för barn och ungdomar.

– Det har upplevts som ett bra sätt att öka barnens och ungdomarnas intresse för att läsa och därmed att förbättra läsförmågan. Förebilden med ungdomar som läser har i Sverige upplevts som inspirerande, berättar Pakka.

Vasa stadsbibliotek satsar på att främja läsningen och att öka läsglädjen bland annat med hjälp av bibliotekspedagoger.De arbetar kontinuerligt med barn under skolåldern, men i synnerhet med barn i skolåldern, för att främja läsningen.