Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Lifti börjar trafikera 1.7: tätare turintervaller och kortare restider

Publicerad: 30.6.2022

Uppdaterad: 1.7.2022

Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma regionala kollektivtrafik Lifti inleder sin verksamhet i början av juli. Samtidigt träder nya, smidigare linjer och sommartidtabellerna i kraft. Vintertidtabellen och fler turer i och med den tas i bruk 8.8.

Syftet med Lifti är att underlätta kommuninvånarnas vardag och möjliggöra allt smidigare resor mellan bostadsområden, arbetsplatskoncentrationer och andra centrala objekt. Tack vare förnyelsen blir resetiderna kortare, dessutom ökar turintervallerna i synnerhet under rusningstider.

– I fortsättningen avgår det under rusningstider en buss exempelvis från hållplatserna vid centralsjukhuset nästan var femte minut, när turintervallen i nuläge är 25 minuter, säger kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.

Liftis alla tidtabeller och rutter

Vintertidtabellerna och tätare turintervaller träder i kraft 8.8

Liftis begränsade sommartidtabeller är i kraft till 7.8. 8.8 träder vintertidtabellerna i kraft och i och med dem betydligt fler turer.

– Nu under sommaren kan man redan bekanta sig med det nya linjenätet. På basis av respons från invånarna träder vintertidtabellerna nu i kraft redan en vecka innan skolorna börjar för årskurserna 1-9, så att man hinner bekanta sig med rutterna i förväg med en skolelev, tipsar Backlund.

Från ringlinjer till pendellinjer

Den synligaste förändringen för Lifti är övergången från långa ringlinjer till tydliga pendellinjer där bussarna kör fram och tillbaka längs samma rutt.

Från och med början av juli består kollektivtrafiken i Vasaregionen av åtta regelbundna pendellinjer, en tur för arbetspendling från Västervik och Gerby till Runsor samt av två skolturer.

– De nya linjerna kör nästan utan undantag via centrum, vilket avsevärt ökar antalet direkta och snabba förbindelser som korsar centrum, säger Backlund.

Till Sundom och Lillkyro med linjerna 30 och 60

Med de regionala linjerna 30 och 60 som Vasa stad och NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar kan man åka till Sundom och Lillkyro. De började trafikera redan i början av juni.

– Linje 30 kör rutten Vasa-Lillkyro-Vörå.  Linje 60 kör rutten Vasa-Sundom-Malax, säger Backlund.

Största delen av de nuvarande chaufförerna fortsätter

Det är Vekka Group Oy som ansvarar för Liftis trafik. Wiik & Ström ansvarar för linjen Vasa-Lillkyro-Vörå.

Största delen av de nuvarande chaufförerna övergår i Vekka Groups tjänst, och därtill har tilläggsarbetskraft anställts. En bättre servicenivå och tätare turintervaller kräver betydligt fler chaufförer än tidigare.

Så här har kollektivtrafikförnyelsen framskridit

  • 2018: Sättet på vilket den nya gemensamma kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm ska ordnas fastställs.
  • Hösten 2019: Planeringen av det nya linjenätet och bedömningen av dess konsekvenser inleds.
  • Våren 2020: Arbetet med den nya kollektivtrafikens profil inleds. För den gemensamma kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm planeras ett eget varumärke med en ny logotyp och visuell framtoning.
  • Hösten 2020–våren 2021: Namnet och framtoningen väljs genom omröstning. Invånarna i Vasaregionen röstar fram Lifti som namnet på kollektivtrafiken och rosa som dess nya färg.
  • Våren 2021: Vekka Group Oy vinner anbudsförfarandet för trafikidkare. Samtidigt beställer Vasa stad tre nya biogasbussar.
  • Juli–augusti 2021: Nya dekaler börjar fästas på bussarna. Bussar enligt den nya profilen dyker redan upp i gatubilden.
  • Oktober 2021: Liftis nya linjenät offentliggörs.
  • April 2022: Liftis tidtabeller offentliggörs.
  • Juli 2022: Lifti inleder sin verksamhet.