Förbigå menyn
Tomas Häyry på strand

Artikelkategorier: Nyheter

Man måste förbinda sig i kontinuitet och öka FoUI-bidragen över regeringsperioder

Publicerad: 7.10.2022

Vasa stad är en av 18 städer som har ingått ett innovationsekosystemavtal med arbets- och näringsministeriet. Avtalet gäller åren 2021–2027. VASEKs styrelseordförande, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, är vice ordförande i styrgruppen för det nationella Innostäder-nätverket (Innovoivat kaupungit ja yhteisöt).

Häyry bedömer att ekosystemavtalets långa tidsperiod ger möjlighet för Vasa att utvecklas i enlighet med de mål som anges i avtalet. Han är också nöjd att aktörer från olika städer har gått samman för första gången och bildat Innostäder-nätverket.

– Så skapar vi förståelse i olika delar av Finland. I Innostädernas styrgrupp kan vi höra vad som planeras och implementeras någon annanstans och vi kan presentera våra egna planer. När det gäller innovationsverksamhet är trenden mycket bra, för även om finansieringen av ekosystemavtal är liten i sig hoppas vi att utvecklingsprojekt som får finansiering kommer att användas för att söka och få annan finansiering. Att man söker Horizon- eller annan större finansiering, till exempel. 

Häyry hoppas att fortsättningen av ekosystemavtal blir tydlig.  

– Det första spännande skedet är det kommande riksdagsvalet och den nya regeringen. Huruvida den nya regeringen kommer att förbinda sig till ett så långt avtal, finns ingen säkerhet. Viktigast är att det sjuåriga avtalet bör vara föremål för mellanutvärderingar och man måste ändra målsättningen vid behov, eftersom verksamhetsområden förändras väldigt snabbt, betonar Häyry och fortsätter: 

– Det var utmanande för ett par år sedan att bedöma FoU-behov för sju kommande åren, och därför är det nödvändigt att se över planerna med intervaller och justera målsättningarna. Jag anser att mellanutvärderingarna är ett utmärkt tillfälle för oss att verifiera starka framsteg på utvalda teman och samtidigt kontrollera de nya behoven i en förändrad värld.  

Häyry skickar också hälsningar till det kommande regeringsprogrammet: 

– Vasaregionen följer på ett hälsosamt sätt morgondagens omfattande industripolitik, och det är vad Finland behöver. För att vi ska vara ett ledande industriland 2030 behövs kunskap,  och man måste ta i beaktande logistik- och infrastrukturbehov samt industriella behov för att kunna främja tillväxt och utveckling. 

Häyry vill påminna om att alla städer kände i skinnet hur lång var processen innan man fick igång ekosystemavtalen. 

– Mer än hälften av regeringsperioden gick innan man kunde göra konkreta åtgärder. I det nya regeringsprogrammet har vi inte råd med det, utan man måste förbinda sig till kontinuitet och ökning av FoU-bidragen över regeringsperioder. 

Innostädernas styrgrupp har hittills bildat en nationell lägesbild och riktning, samt gjort en mellangranskning. 

– Första resultaten och deras effektivitet. Ändra mål för att få ut mer kraft av resultaten. Det är nationellt riktigt bra att olika regioner är involverade i diskussionerna och att de inte äger rum endast inom ministeriet. Vi hoppas på tålamod och förståelse, eftersom en helt ny process tar tid innan man kan visa dess effektivitet, avslutar Häyry. 

Vilket ekosystemavtal? 

  • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FoUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster.  
  • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer. 
  • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.

Text: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK / Johanna Hietikko-Koljonen