Förbigå menyn
Lapsi leikkii pihalla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Många svar på invånarenkäten om Mussorvägen – planeringen fortsätter enligt alternativet GÅRDSGATA

Publicerad: 29.6.2020

Säkerheten på Mussorvägen i Roparnäs förbättras. En invånarenkät ordnades om planeringsalternativen 25.5-5.6. Antalet inlämnade svar var hela 132 st. På nätet bekantade sig 360 besökare med presentationsmaterialet. Det populäraste alternativet var GÅRDSGATA.

– Det kom in ett utmärkt antal svar, fastän vi inte kunde ordna något allmänt möte. Tack till alla som svarat. Ämnet intresserade både dem som bor invid gatan och andra invånare och väganvändare i området. Det är fint att just den rätta målgruppen kan påverka planeringen av gatan, gläder sig planeringsingenjör Tiina Kristola.

Projektet med Mussorvägen inleddes genom ett behov av att sanera vattentjänsterna. Ett önskemål framlades också till staden om att säkerheten på skolvägen för eleverna i skolan i Roparnäs kunde förbättras.

Information om gatuplanerna och enkäten delades ut direkt till hemmen samt via skolan, föräldraföreningen, medierna och stadens egna elektroniska kanaler. Den elektroniska presentationen och enkäten genomfördes genom Maptionnaire-tjänsten, som har använts exempelvis inom planläggningen redan en längre tid.

Mest understöd fick alternativet GÅRDSGATA

Tre alternativ gjordes upp för Mussorvägen; GÅRDSGATA, SEPARAT CYKELVÄG och TROTTOAR. Det populäraste alternativet av alla var GÅRDSGATA, som understöddes speciellt av dem som bor invid Mussorvägen (ca 73 %) och ca 45 procent av alla som svarade.  Mest understöd (ca 41 %) fick av dem som regelbundet använder Mussorvägen alternativet SEPARAT CYKELVÄG, av alla som svarat understöddes det av ca 33 procent. TROTTOAR fick minst understöd och det valde ca 20 procent av alla som svarat. Fyra av dem som svarat valde inget av alternativen.

I svaren betonas speciellt trygg skolväg:

”En gårdsgata skulle medföra en trygg skolväg på den väg som redan finns. En del av barnen skulle i varje fall gå till skolan på Mussorvägen, fastän en separat led skulle finnas. Gårdsgatan skulle medföra trivsamhet för områdets invånare.”

”Gårdsgatan skulle vara det bästa alternativet på grund av lekparken. Hur kommer man till lekparken, om det t.ex. skulle finnas en separat cykelväg? Cykelvägen skulle förlänga avståndet. Längs gårdsgatan skulle alla få köra fortsättningsvis, men på ett tryggare sätt.”

”Det bästa och säkraste sättet är att ändra Mussorvägen till gårdsgata. Då vågar alla röra sig där. Planen för gårdsgatan ser bra ut.”

Planeringen av gatan fortsätter

Planeringen av Mussorvägen fortsätter enligt alternativet GÅRDSGATA. Mussorvägen på sträckan Centralgatan – Båskvägen ändras enligt planen till gårdsgata.

Gårdsgatan innebär en gata som är avsedd gemensamt för gång- och fordonstrafik. Körhastigheten får inte överskrida 20 kilometer i timmen. I korsningar ska en förare som kommer från en gårdsgata alltid väja för den övriga trafiken. På gårdsgatan rör sig fotgängare, cyklister och bilar på samma område som jämställda.

– Planeringen fortsätter och arbetena på gatan kommer att inledas i slutet av hösten, berättar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

Se tvärsnitt av gatan och gatuplanen på karta.