Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Mansveckan firas traditionellt i november - i år 8-14.11

Publicerad: 4.11.2021

Uppdaterad: 10.11.2021

Hälsovårdare Pasi Mukari och gymnastiklärare Mathias Eklund ser i sitt arbete hur det står till med unga mäns hälsa och välmående. Vad har de lagt märke till under sin yrkeskarriär och hur uppmuntrar de unga män att sköta om sitt välmående? Vasa stads enhet för hälsofrämjande vill också motivera och sporra män att sköta om sig och att ta ansvar för förbättrandet av sin hälsa och sitt välmående. I slutet av artikeln finns även tips inför mansveckans evenemang samt för skötandet av hälsan och välmåendet.

Till studenthälsovården kan man med låg tröskel komma och diskutera samt få stöd och hjälp för  skötandet av sin hälsa och sitt välmående, så har man har nytta av det även i framtiden.   

Vasa stads enhet för hälsofrämjande har också erbjudit stöd för hälsofrämjandet i form av information, sakkunnigtjänster och nätverksarbete. Stöd och rådgivning har ordnats både för individuella möten samt för grupp- och publikmöten. Vid enheten finns expertis om motion, kost, sexualhälsa och förebyggande rusmedelsarbete.  

Mångskiftande utmaningar i unga mäns hälsa och välmående

I fråga om fritidsaktiviteter finns det en tudelning på så sätt att en del av ungdomarna inte motionerar alls och den andra delen motionerar för två personer.  

– Datorspelandet har ökat, vilket nödvändigtvis inte är en negativ sak, eftersom där finns egna gemenskaper och ett socialt nätverk. En svag grundkondition inverkar på orken i det framtida yrket och hur man klarar av arbetsuppgifterna om man inte i tid förbättrar sin grundkondition. På allmän nivå har rusmedelsanvändningen bland unga män ökat, särskilt drogmissbruket samt utmaningarna i anslutning till psykisk hälsa, övervikt och marginalisering, beskriver hälsovårdare Pasi Mukari, som har arbetat 11 år inom studenthälsovården på Vamias Sampo-campus samt vid Vaasan lyseon lukio. 

– Unga borde vara medvetna om de så kallade folksjukdomarna, såsom diabetes och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt om förebyggandet av dem, så att de redan vid ung ålder kunde undvika dessa eventuella sjukdomar med sina egna levnadsvanor. Å andra sidan borde man stöda familjer att röra på sig och göra saker tillsammans redan i ett tidigt skede, funderar Pasi.  

Gymnastikläraren uppmuntrar

– Mathias Eklund, den andra som intervjuas i den här artikeln, råkar också ha varit min gymnastiklärare vid Vaasan lyseon lukio för cirka 20 år sedan. Jag tycker att hans engagerande sätt att undervisa och utmana eleverna att motionera var bra. På sina egna favoritgrenar fick man använda flera timmar, men man skulle också bekanta sig med andra mindre intressanta grenar. I vilket fall som helst fick man en bred bild av alla de många olika möjligheter som idrotten erbjuder. De olika konditionstesten var absolut en höjdpunkt för tävlingsorienterade elever. Och då kunde man också följa med den egna konditionens starka och svaga punkter och jämföra dem med motsvarande på riksnivå, minns Pasi från sina egna gymnastiklektioner under gymnasietiden.   

De grundläggande faktorerna – sömn och kost ska först vara i skick

I sitt eget arbete som hälsovårdare tycker Pasi att det viktigaste är att de grundläggande faktorerna såsom sömn, kost samt hanteringen av rusmedelsanvändningen i första hand ska fås helt eller åtminstone delvis i skick. Om rusmedelsanvändningens hälsoskador bör man diskutera.  

Ofta funderar man vad det finns för fritidsaktiviteter i Vasa, vad man kan göra tillsammans med sina vänner eller ensam samt vad det finns för olika motions-/idrottsformer. I diskussionerna tas också upp tidsplaneringen samt att man har rutiner – ibland kan det vara bra att göra en läsordning även för fritiden. 

– Själv försöker jag i min familjevardag hålla fast vid mina egna veckorutiner, i vilka ingår bland annat Oldboys-fotboll på amatörnivå och innebandy. Och att följa med Premier League-, NHL- och NFL-matcher är också ett sätt att koppla av på veckosluten, beskriver Pasi.   

– Alla glada saker gör mig lycklig, konstaterar Pasi leende.  

Mera vardagsmotion i ungdomars liv

– Under min yrkeskarriär har det blivit allt vanligare att unga män inte rör på sig. En del motionerar väldigt mycket men en del mycket litet eller inte alls. Här ser man tydligt ett motsatsförhållande, beskriver Mathias Eklund, som har jobbat 34 år som gymnastiklärare och sedan år 1995 som gymnastiklärare vid Vaasan lyseon lukio. 

Som en utmaning för förbättrande av unga mäns hälsa ser Mathias bristen på vardagsmotion, för unga rör sig verkligen mycket med moped och skoter. Även livshanteringsfärdigheterna är svagare än tidigare. Hos unga kan man iaktta både sömnbrist och de utmaningar som kost och motion medför. 

– Men det finns sätt att förbättra motivationen för förbättrande av mäns välmående och hälsa! I gymnasiet kan man delta i valfria i motions-/idrottskurser samt i idrottsinriktade studier. Ett sätt är att göra gymnasiets utbud ännu mångsidigare, räknar Mathias upp. 

Egna målsättningar i livet

För att unga män ska vara intresserade av att sköta sin hälsa bör de kunna sätta upp egna mål i sitt liv. Ett av dem är regelbunden motion. 

– I mitt arbete motiverar och uppmuntrar jag unga med ett positivt grepp och med en uppmuntrande attityd för att de ska ta hand om sin hälsa, sitt välmående för att orka bättre. Jag sporrar dem att vara aktiva, berättar Mathias ivrigt. 

Sin egen kondition upprätthåller Mathias med att skida, även rullskidåkning, samt genom cirkelträning och genom att motionera mycket ute.  

– Ett avspänt livsgrepp – en positiv attityd gör mig lycklig, konstaterar Mathias glatt!  

Tips och program inför mansveckan i Vasa  

Här kommer några tips och material som stöder skötandet av den egna hälsan och välfärden (vissa är endast på finska):  

Pappa-barngympa

Tid: fredag 12.11 kl 13-15. Plats: Familjecentret, Dammbrunnsvägen 4, byggnad 8, 1 vån.
Dammbrunnens öppna möteplats är för alla. Välkomna med! Anmäl dig senast 11.11: varhaisentuenperhetyo@vaasa.fi

Vaasan kaupunginteatteri 

Vaasan kaupunginteatteri erbjuder under mansveckan biljetter till pjäsen Korjaamo för 20 €/person (normalt 28 €). Erbjudandet gäller följande föreställningar under mansveckan to 11.11 kl. 13 samt lö 13.11 kl. 13. Och inte nog med det, utan samma erbjudande gäller även på internationella mansdagen Korjaamo-pjäsens föreställning 19.11. kl. 19. Pjäsen som Mika Myllyaho har skrivit manus till och Ola Tuominen har regisserat berättar om två män av gamla gardet som tillsammans reparerar sina maskiner och som sedan, enligt tidens anda, beslutar sig för att rätta till allt genom att bli proffs youtubare! 

Idrottsservicen 

Som ”farsdagsgåva” öppet hus i idrottshallens styrketräningslokal lördag 13.11 kl. 9-16. Adress: Ammattikoulunkatu 6. Om papporna vill ta med sin son/söner så beakta att åldersgränsen är 15 år. 

Folkhälsan 

Papparum- vad är det? 

”Pappas hjärtslag är lika viktigt” 

Visste du att nu finns det grupper för pappor där du kan träffas och diskutera om hur det är att vara pappa idag? Vi kallar grupperna papparum ett utrymme där just du kan fundera tillsammans med andra pappor om det som just ni funderar kring. Ta kontakt med maria.lindell@folkhalsan.fi eller sms:a, ring 044 7881055 så berättar jag för dig mera och var nära dig du kan komma med i ett papparum.  

I Vasa finns möjlighet att delta i pappafrukostar på fredagar vid hotell Sokos Vaakuna i Rewell kl. 8-10. Du kan sms: a eller e-posta Tomislav Krstevski tfn 044 7885951 tomislav.krstevski@folkhalsan.fi 

Papparummen och pappafrukosten är en del av Folkhälsans projekt Jämlikt föräldraskap. Om du vill läsa mera, gå gärna in på vår webbsida https://www.folkhalsan.fi/kampanj/jamlikt-foraldraskap/ och Facebook sida Jämlikt föräldraskap Folkhälsan. 

Österbottens Cancerförening 

Österbottens Cancerförening deltar i mansveckan genom att erbjuda avgiftsfri kontroll av födelsemärken för män vid vår Vasa byrå under tiden 8-10.11.2021. 

Har du födelsemärken eller hudförändringar som du är orolig för? Du kan reservera tid hos föreningens sjukskötare. Sjukskötaren kontrollerar förändringar i huden och av födelsemärken och ger råd hur du själv kan undersöka dina födelsemärken och skydda dig för solen. Tidsreservering per telefon: 050 581 5860. 

En julkalender om mäns välmående i december 

Julkalendern om mäns välmående är en webbinarieserie som innehåller hälsofrämjande information och tips för män som insjuknat i cancer.  

  • 1.12 kl. 18-19. Vetenskapligt påvisade rörelseövningar samt stödformer för dem i anslutning till hantering av urin- och sexualproblem, särskilt i anslutning till prostataingrepp. Problem, bakgrund och bedömning, mål, metoder samt bedömning av resultat. Teori och övningar. Esko Mälkilä idrottsfysiolog, fysioterapeut, docent. 
  • 9.12 kl. 18–18.30  Manligheten på prov, sexualrådgivare, sjukskötare Kristiina Annila, Vasa centralsjukhus. Kl. 18.30–19.00 Pilates-handledning, fysioterapeut Jukka Keisala, Fysios Vasa. 
  • 16.12 kl. 18–18.20 Inlägg av en kamrat i samma situation. Kl.  18.20–19 Yoga/avspänning, yogainstruktör Kaisa Selin 

Priser lottas ut bland deltagarna och vecka 50 utlovas en julöverraskning! 

Länken till webbinarieserien kommer i november att finnas på Österbottens cancerförenings webbsida: www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/sv/   

Webbinarieserien genomförs i samarbete med följande aktörer: Österbottens Cancerförening, Sydvästra-Finlands Cancerförening, Cancerföreningen i Satakunta, Cancerföreningen i Finland och Läntinen Syöpäkeskus.