Förbigå menyn
Onnellisuustutkija Markku Ojanen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ska lycka eftersträvas?

Publicerad: 2.10.2020

Det spontana svaret är ”naturligtvis”, eftersom det är mycket roligare att leva ett lyckligt än ett olyckligt liv. Då vi tittar på film njuter vi av att de har ett lyckligt slut. Så här är det också med sagorna, för i dem lever huvudpersonerna lyckliga i alla sina dagar. Tankar om ett evigt lyckligt tillstånd har alltid fascinerat människorna, eftersom människolivet ofta har varit hårt.

Då man börjar fundera över frågan i rubriken, är den inte riktigt så enkel. Lycka är utan vidare en bra sak, men hur är det om lyckan flyr sin kos, då man söker efter den? Då du börjar fundera över det här, är inne på samma linje som många filosofer. Leder sökandet efter lycka lätt till överdriven självupptagenhet och tvångsmässighet? Vi känner alla människor som söker tillfredsställelse på andra människors bekostnad. Det för inget gott med sig.  

Man kan förhålla sig till lycka till exempel på de här fyra sätten:  

  • Tal  om lycka berättar om tragedin med att vara människa. Människan strävar efter lycka utan att veta vad det är och varifrån den kommer. Ju mera man söker efter lyckan, desto säkrare är det att den flyr sin kos.  
  • Lyckan kan uppfattas som någonting som är som manna som faller från himlen utan att man kan påverka den. På vissa faller det mycket manna,  andra lite eller inget alls. Vi kan inte själva påverka lyckan.  
  • Lyckan hittar man bäst då man glömmer hela grejen och lever ett vardagligt, vanligt liv fullt ut. Lyckan finns slutligen där man minst anar det, såsom i ett barns leende, en solnedgång, närhet; lyckan kan överraska var som helst.   
  • Då det gäller lycka är det alltid fråga om någonting gemensamt. Vem kan i fulla drag njuta av lyckan, om man är omgiven av människor som lider? Kanske någon kan, men lyckligtvis finns det också en genuin vilja att dela med sig och främja gemensam lycka. Vi besitter en sådan naturlig empati och välvilja som i hög grad underlättar det gemensamma livet. 

Genom tiderna har man tänkt att de eviga dygderna hör till ett bra liv, såsom rättvisa, jämlikhet, tacksamhet, ödmjukhet, värme och kärlek. Genom att följa de här och andra värdefulla dygder kan vi respektera oss själva och uppleva att vi har gjort vår plikt som människa.  

Lycka har undersökts mycket under de senaste åren och resultaten fastställer det som varje förnuftig människa förstår: lycka handlar om att vi tar hand om oss själva och varandra. Vi är också till vår lilla del ansvariga för att alla kan få ta del av vårt välfärdssamhälles fina möjligheter och service. Som motto för den vanliga finländaren och givetvis också för Vasabon passar Moder Teresas tanke: ”Vi kan inte göra storverk, bara små gärningar med stor kärlek”. Där finns grunden till gemensam lycka.  

Markku Ojanen