Förbigå menyn
Alskatvägens promenadbro

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Med orange mot våld

Publicerad: 19.11.2021

Vasa stad deltar i Orange Day-kampanjen som motsätter sig våld mot kvinnor och flickor. Temat uppmärksammas bland annat med guidade visningar och anförande. Österbottens museum och Alskatvägens promenadbro förses med orange belysning.

Orangedagarna är en av UN:s jämställdhetsorganisation UN Womens kampanjer som också uppmärksammas i Vasa 25.11-10.12.2021.

Under de guidade visningarna i Österbottens museum funderar vi på kvinnans ställning i samhället och bekantar oss med kulturhistoriska Vasa 400-utställningen. Guidade visningar fredag 26.11 kl. 17 på svenska och kl. 18 på finska. Och lördag 27.11 kl. 13 på svenska samt kl. 14 och kl. 15 på finska.

Ungefär var tredje kvinna i hela världen utsätts för våld. Vasa mödra- och skyddshemmet rf och Västra Finlands brottsofferjour presenterar sin verksamhet i Österbottens museums entréhall lördagen 27.11 kl. 13-15.30. Under dagen får vi kl. 15 höra ett anförande av verksamhetsledaren för Mödra- och skyddshemmet samt kl. 15.30 av regiondirektören för Västra Finlands brottsofferjour.

Österbottens museum är öppet på fredag 26.11 kl. 10-20 och på lördag 27.11 kl. 10-17, då man genom att visa upp bibliotekets lånekort kommer gratis in till museet.

I Vasa förses museibyggnaden och promenadbron med belysning i orange

Under den globala kampanjen får många byggnader en orange belysning. I Vasa förses Österbottens museum 26-27.11 och Alskatvägens promenadbro 25.11- 2.12. med orange belysning. I trädena framför Vasas huvudbibliotek kommer det att finnas stickgraffitin i orange 25.11-10.12.

Färgen orange symboliserar en färg som motsätter sig våld. Och hopp om en framtid, där alla har rätt till ett liv utan våld.

– Våldet mot kvinnor upphör inte om man inte modigt ingriper i det. Det är inte fråga om ”andras” problem, utan våld mot kvinnor inträffar i världens alla länder, kulturer och socialgrupper. Det förekommer tyvärr också mycket i Vasaområdet. Problemet har en negativ inverkan på oss alla, oberoende av kön, och därför utmanar jag alla Vasabor att ta del av orangedagskampanjen, på det sätt som passar var och en bäst. Ställ dig inte bland dem som tyst accepterar saken, säger Elina Viitasaari, medlem i styrelsen för UN Women i Finland.

I huvudbibliotekets entréhall finns även litteratur i anslutning till ämnet som man kan låna. De lokala kvinnoorganisationerna ordnar torsdagen 9.12 kl. 16.30-18.30 i huvudbibliotekets Drama-sal ett seminarium om sexuella trakasserier som en del av Orange day-kampanjen.