Förbigå menyn
Alexander Salvesen: Perception Calibrator V - Yellow/Blue, 2023, neon-och argonljus, polykarbonat, trä. Bild: Alexander Salvesen.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Neonljus och streckkoder i Vasa konsthalls kommande utställning

Publicerad: 25.8.2023

Alexander Salvesen kombinerar i sin utställning neonljus, måleri, skulptur, video och installationer. Utställningen är den femte delen i konstnärens tvärkonstnärliga utställningsserie och den visas i Vasa konsthall 26.8–29.10 2023. Konstnären berättar om sina verk i den nya utställningen lördagen 26.8 kl. 14 i Vasa konsthall.

In Visibilis V är den femte utställningen i Alexander Salvesens serie med samma titel.  I utställningen dyker betraktaren in i en värld av kontraster, färg, ljus och mörker.

Verken i utställningsserien utgår från streck genom vilka Salvesen behandlar teman som tid, acceleration, samhället och människan. Många av verken har vuxit fram ur streckkoder som är ett datadrivet sterilt språk för datorer som vi utvecklat för att effektivisera olika system.

I utställningen fortsätter Salvesen att behandla frågor som direkt berör vårt synsinne. Hur uppfattar vi ljuset? Vilka nyanser kan och vill vi urskilja? Ett ljus blir kvar som efterbilder och ekar kvar då ögat blickar vidare. Det är intressant att begrunda vad vi egentligen har framför ögonen och vad som sker i vår hjärna? Genom att direkt utgå från teman kring seendet ställer konstnären frågor om förhållandet mellan oss människor och allt annat som berör våra handlingar.

Alexander Salvesen är en finlandssvensk bildkonstnär och kurator bosatt i Helsingfors. Salvesen arbetar fördomsfritt med olika visuella medier, ofta med ljus i fokus. Hans arbete grundar sig på färger, former, rum och deras relationer till varandra och betraktaren. Naturen med hela dess mångfald och fenomen fungerar som en stark inspirationskälla för honom liksom också vår globala sociopolitiska atmosfär.

Konstnär Alexander Salvesen berättar om sina verk i den nya utställningen lördagen 26.8 kl. 14 i Vasa konsthall. Välkomna att lyssna! Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde.

Läs mera om utställningen