Förbigå menyn
Unga

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nu delas 20 000 euro ut till ungdomsföreningsverksamhet

Publicerad: 1.3.2023

Vasa stad har i mars 20 000 euro att dela ut som understöd till ungdomsföreningar. Verksamhetsbidrag kan beviljas bland annat för hobby- och klubbverksamhet riktad till barn och unga eller för ordnande av evenemang riktade till unga.

I år delas totalt 20 000 euro ut till ungdomsföreningar. År 2022 beviljades understöd till totalt 12 olika föreningar, och understödssummorna var 400–4 500 euro.

Verksamhetsunderstöd beviljas till ungdomsföreningar för verksamhet, vars syfte är att genom föreningsverksamheten främja ungdomars sociala förstärkning, stöda uppväxten och självständighetssträvandena samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

– Nu är det rätt tid att modigt ansöka om understöd för den egna föreningens verksamhet!  Understöd har tidigare beviljats för bl.a. hobby- och klubbverksamhet riktad till barn och ungdomar, ordnande av läger och evenemang samt deltagande i dem, grupp- och kursverksamhet samt spelverksamhet, säger chefen för ungdomsverksamheten Mika Pietilä.

Ansök senast 31.3 via det elektroniska understödssystemet

Understödet kan sökas 1–31.3.2023 via Vasa stads elektroniska understödssystem

Understöd beviljas i första hand till föreningar och sammanslutningar från Vasa för verksamhet som utövas i Vasa.

I ansökan om understöd ska ett uppskattat understödsbelopp och användningsändamålet uppges. Se närmare anvisningar för ansökan om bidrag här.

Vasa stads utbildningsnämnd beslutar om beviljandet av understöd.