Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Över 200 000 euro delas ut för verksamheten i idrotts- och motionsföreningar

Publicerad: 27.3.2023

Vasa stad delar i mars ut cirka 210 000 euro i understöd till lokala motions- och idrottsföreningar.

Årets utdelning till motions- och idrottsföreningar i Vasa uppgår till totalt cirka 210 000 euro i verksamhetsunderstöd samt prövning underkastade understöd till exempel med anknytning till hyror för träningslokaler.

För prövning underkastade hyresstöd har en totalsumma på 25 000 euro reserverats (Idrottssektionen 23.2.2023 § 1).

– Syftet med det nya prövning underkastade hyresstödet är att stöda idrottsföreningar i Vasa, vilka Vasa stad inte kan erbjuda för grenen lämpliga träningslokaler för barn och unga under den huvudsakliga verksamhetsperioden, berättar chefen för idrottsverksamheten Mika Lehtonen.

År 2022 beviljades understöd till totalt 54 olika Vasaföreningar.

Ansök senast 31.3 via det elektroniska understödssystemet

Understödet kan sökas 1–31.3.2023 via Vasa stads elektroniska understödssystem.

Se närmare anvisningar för ansökan om understöd här!

Beslut om beviljande av understöden fattas av Vasa stads kultur- och idrottsnämnd.