Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Överläkare Kaj Lahti har gjort en betydande karriär inom diabetesvården

Publicerad: 14.6.2021

Specialläkaren inom invärtes sjukdomar och med specialkompetens inom diabetesvård Kaj Lahti jobbar fortfarande under sina pensionsdagar och erbjuder sin toppkompetens för patienterna och diabetesvården i Vasanejden. Diabetesvården har under årens lopp t.o.m. blivit hans hobby genom de forsknings- och organisationsaktiviteter som han deltagit i.

Som ett aprilskämt gick Kaj Lahti i pension 1.4.2021 och nu utför han två arbetsdagar i veckan på diabetesmottagningen fram till slutet av november, så länge som hans kollegas moderskapsledighet varar.

– Vi i Vasa stad har bara två diabetologer, dvs. specialläkare inom invärtes sjukdom eller allmän medicin, som även har specialkompetens inom diabetesvård genom omfattande arbetserfarenheter och utbildning. Jag kommer gärna på jobb, eftersom jag fortfarande upplever att mitt arbete som främjare av diabetesvården är mycket intressant och belönande, beskriver Vasabördiga Lahti.

Arbetskarriären i Vasa i spetsen av diabetesvården

– Jag examinerades till läkare från Uleåborg år 1983 och min första arbetsplats var Vasa hälsovårdscentral. År 1984 övergick jag som läkare till Malax, tills jag år 1985 inledde mina specialiseringsstudier till läkare inom invärtes sjukdomar, under vilka jag arbetade vid Vasa centralsjukhus, berättar Lahti om början av sin arbetskarriär.

Lahti utexaminerades till specialläkare inom invärtes sjukdomar från Tammerfors 1993 och återvände till Vasa stad, först som biträdande överläkare och från år 1996 som överläkare i stadssjukhuset fram till år 2006. Specialkompetensen inom diabetesvården fick Lahti år 2002. Nästa steg i arbetskarriären förde Lahti åter till Vasa centralsjukhus, som överläkare inom avdelningen för invärtes sjukdomar fram till 2010, efter vilket Lahti återvände som överläkare till stadssjukhuset.

Under specialiseringstiden till att bli läkare inom invärtes sjukdomar tog Lahti en vända till Malmö universitetssjukhus, men annars har han mycket långt agerat inom Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsområde och med andra sakkunniga fört forskningen och utvecklingsarbetet inom diabetesvården framåt med betydande steg. Lahti är även en känd föreläsare inom diabetesvården såväl lokalt som nationellt.

Varför diabetes som kompetensområde?

– I Vasaområdet har vi under hela min karriär haft mycket människor som bedrivit forskning om diabetesvården och dess mångfald. Aktivt utvecklingsarbete har bedrivits under flera års tid. Från och med år 2006 har det i Vasaområdet exempelvis pågått diabetesforskningsprojekt inom nästan hela sjukvårdsdistriktets område i form av forskningsprojektet DIREVA. I forskningen har man utrett mångfalden inom diabetesvården och diabetessjukdomen. Detta projekt har varit betydande även på nationell och internationell nivå. Projektet förverkligades i samarbete med Lunds och Helsingfors universitet, förtydligar Lahti.

Forskningsarbetet inom diabetesvården och lyckliga patienter är höjdpunkterna i karriären

– Då jag märker att jag får vara med i forskningen av diabetesvården lokalt och som en del av sakkunniggrupper och därtill får utbilda yngre läkare, är jag väldigt lycklig över den karriär jag gjort inom diabetesvården. Till min glädje har jag även fått hålla föreläsningar med diabetestema under de senaste 10-15 åren, listar Lahti vidare på höjdpunkterna i karriären.

Under loppet av 10 år har diabetesvården utvecklats väldigt mycket i fråga om tillgänglig medicin, uppföljningsmetoderna i fråga om diabetes samt även den tekniska apparaturen kring diabetes.

– Tidigare kunde man inte ens drömma om sådant! Numera finns det väldigt bra mediciner till diabetes av typ 1 och 2, och med vilka det på riktigt går att påverka prognosen av diabetessjukdomen gynnsamt. Dock förutsätts i detta skede även att patienten är med på noterna, genom livsstilsändringar, viljetillstånd, förståelse, samtycke och en vilja att ta i bruk vårdmetoderna, beskriver Lahti.

Exempelvis berättar Lahti att sjuklig övervikt är en sjukdom, och inte patientens eget fel. Samarbetet med hälsocentralsläkare, näringsterapeuten, diabetesmottagningen och kirurgiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus är smidigt och utmärkt vid vården av sjuklig övervikt. I regel förbättras diabetestillståndet då den sjukliga övervikten är skött.

– Även idag har jag på min mottagning träffat två lyckliga patienter efter fetmaoperationer, gläder sig Lahti.

– Eftersom jag behärskar mitt specialområde väl och ser lyckliga och tacksamma patienter, utför jag fortfarande gärna arbete. Under min arbetskarriär har jag skött en del patienter under flera år, och det är skönt att se dem åter och märka hur bra de mår nu, trots sin sjukdom, ler Lahti.

”Jag är ytterst stolt över hemsjukhuset och palliativa avdelningen – vi har en verkligt yrkesskicklig personal”

– Jag är ytterst stolt över alla som ingår i personalen på hemsjukhuset och palliativa avdelningen. De utför verkligen utmärkt arbete med ett stort hjärta och stor yrkesskicklighet. Jag har haft en stor ära att vara med och inrätta dessa funktioner på 1990-talet, konstaterar Lahti rört.

Sommarstuga i skärgården samt familjens och vännernas sällskap under pensionsdagarna

– Jag har under årens lopp önskat och fått vara med inom mitt specialområde diabetes och delta i sakkunnig- och forskningsgrupper så att det även blivit en fritidshobby för mig, ler Lahti.

– Från att jag varit ett halvt år gammal har jag blivit tagen till sommarstugan i Vasa skärgård. Numera är ifrågavarande tomt på ön i min ägo. Här spenderar jag tid med min familj, mina barn och barnbarn under sommaren, såsom jag gjort under hela mitt liv. Jag önskar även på andra sätt hjälpa och stöda mina barn och barnbarn i sina liv. Även många vänner hör till mitt sociala liv, gläder sig Lahti.

Kaj Lahti är en samlare i sin fars fotspår. Lahti samlar på gamla mekaniska kameror från tiden före och efter andra världskriget. I ett separat rum har det samlats över 300 stycken kameror.

– Jag vill även uttrycka mitt tack till alla de personer, som sänt meddelanden och kommit ihåg mig under pensioneringsevenemanget 21.5.2021, tackar Lahti.