Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Överläkare Leena Kettunen går i pension efter en lång arbetskarriär

Publicerad: 23.10.2020

Leena Kettunen har de senaste 15 åren arbetat som överläkare inom öppenhälsovården. Från denna utmanande och givande uppgift går Leena i pension 1.1.2021. Under november och december semestrar Leena före hon pensioneras. Trevliga och glada pensionsdagar Leena!

För första gången kom Leena Kettunen till Vasa stad som hälsocentralsläkare år 1982. En tid förde Leenas arbetskarriär henne via moderskapsledigheter till specialsjukvårdsuppgifter, tills hon åter i december 1990 återvände till Vasa stad som hälsocentralsläkare på avdelning 8. Efter denna period fungerade Leena som befolkningsansvarsläkare i Gerby under åren 1996-2005, tills hon på hösten 2005 tog emot nuvarande överläkartjänst inom öppenvården. På denna väg har Leena varit hittills.

Primärvården har ändrats och blivit allt mer krävande och omfattande

Under sin arbetskarriär har Leena märkt att primärvården har ändrats väldigt mycket och blivit allt mer krävande och omfattande. Nu vårdas allt mer krävande sjukdomar av primärvården. Som ett exempel nämner Leena misstanke om kranskärlssjukdom.

– På 90-talet räckte det att man inom primärvården kunde misstänka kranskärlssjukdom, ordinera grundläggande läkemedel och sända vidare till kardiologen inom specialsjukvården. Numera måste man inom primärvården efter misstanke kunna utföra omfattande undersökningar och ordinera komplex läkemedelsbehandling samt efter specialsjukvården sköta patientens kontrollbesök, upplyser Leena.

Andelen förebyggande verksamhet har ökat markant

Under de senaste 10 åren sköts i allt högre grad förebyggande hälso- och sjukvård inom många delområden, såsom mödra- och barnrådgivningarna samt skol- och studerandehälsovården. Leena har som överläkare inom öppenhälsovården starkt varit med om att utveckla och föra framåt den förebyggande hälso- och sjukvården i Vasa stad efter att lagförfattningarna trädde i kraft år 2009. Exempelvis den nuvarande enheten för hälsofrämjande har inrättats under Leenas arbetskarriär.

– Numera sköts inte heller enbart den fysiska hälsan, utan numera sköts patienter även genom att främja den psykosociala välfärden. Och förstås utvecklas även läkarvetenskapen hela tiden och detta påverkar samtlig verksamhet och kompetenskraven, beskriver Leena förändringarna.

”Jag har alltid njutit av patientarbete”

– Jag har alltid njutit av patientarbetet, och därför förorsakade övergången till att bli överläkare inom öppenhälsovården med sina administrativa uppgifter en vånda av avstående. Å andra sidan har jag haft en tydlig vision åt vilket håll jag önskat utveckla hälsocentralsläkaruppgifterna och i detta arbete fick jag möjlighet att påverka läkarnas verksamhetsmetoder, kommer Leena ihåg.

Samarbetet är mest givande och belönande

– Jag upplever uppgiften som överläkare inom öppenvården vara utmanande, och t.o.m. otacksam, på många sätt, jämfört med uppgiften som hälsocentralsläkare. I mitt nuvarande jobb har jag dock mycket glädje av att jag själv får ”pyssla med” och påverka innehållet och ordnandet av hälsocentralsläkarnas verksamhet. Det som definitivt är bäst med mitt arbete är det mångsidiga och omfattande samarbetet mellan de olika enheterna och förvaltningarna inom staden, i synnerhet med bildningssektorn utan att glömma aktörerna inom den tredje sektorn, dryftar Leena.

”Jättestort tack för arbetet under coronaepidemin! Enastående flexibilitet!”

Leena lämnar sitt arbete med glatt sinne, då hon upplever att hälsovårdsservicens personal klarar sig galant med att sköta Vasaborna. Alla anställda har ett gemensamt mål klart i sinnet, dvs. kommuninvånarnas välfärd.

– Den pågående coronaepidemin har visat en hur bra beredskap vi har att agera. Ett jättestort tack för arbetet under coronaepidemin! Enastående flexibilitet och ansvarstagande! tackar Leena allihop.

Patienten är viktigast

– Jag anser att patienten är viktigast och därför strävar vi i vårt arbete till att identifiera sig i patientens situation och förverkliga den s.k. ”enlucksprincipen”, där patienten skulle få samtlig service hen behöver så smidigt som möjligt. I praktiken ses detta exempelvis genom att de laboratorieprover som behövs strävas till att tas under loppet av en dag, så att patienten inte under flera dagar måste gå till provtagning. Eller att vi erbjuder service även utanför tjänstetid, då det är lättare att göra besök för de personer som är i arbetslivet, upplyser Leena.

Leenas budskap till Vasaborna lyder: ”Sköt om er själva och uppskatta hela social- och hälsosektorns service. Ni har bra service i Vasa.”

Mer tid för familjen och trädgården

Vad kommer pensionerade Leena att syssla med? – Jag spenderar mycket tid med min familj och mina barnbarn. Jag är även en passionerade läsare, i synnerhet är jag intresserad av deckare, biografier och historieböcker, så jag kommer säkert att läsa mycket och besöka biblioteket flitigt. Jag tycker även mycket om trädgårdsskötsel, svarar Leena leende.