Förbigå menyn
På Nagelskär röjs under vintern en vandringsstig runt ön. På plats finns Timo Soini och Jarmo Latvala från grönbyggnadsteamet samt skogsbruksingenjör Leif Bengs.

Artikelkategorier: Nyheter

På Nagelskär röjs för en vandringsstig och grillplatserna iståndsätts

Publicerad: 22.2.2024

Uppdaterad: 23.2.2024

På Nagelskär, som ägs av Vasa stad, utförs som bäst röjningsarbeten. Syftet är att röja för en vandringsstig runt ön och iståndsätta öns tre brasplatser.

Nagelskär finns utanför Gerby. På ön finns inga stugor och den är ett utflykts- och friluftsområde som fritt kan användas av alla.

Grönbyggnadsteamet inom Vasa stads kommunteknik monterade en ny brygga på ön hösten 2022.

– Nagelskär var i tiderna ett populärt utflyktsmål, men ön har råkat ut för omfattande skadegörelse under årens lopp. Nu fortsätter iståndsättningsarbetena genom att en stig som går runt ön röjs, berättar Jarmo Latvala som är grönbyggnadsteamets serviceansvariga.

Röjningsarbetena måste utföras på vintern för att materielen ska kunna tas till ön. Som bäst röjs stigen, men senare gallras också i någon mån trädbeståndet och buskarna vid stranden.  Kantområdena behandlas så att tätheten varieras, genom vilket vi så bra som möjligt beaktar fåglarnas behov och häckning.

Mera sand till stranden

På ön finns också ett litet strandområde där man kan tillbringa tid och grillplatser som kräver iståndsättning.

– Till sommaren iståndsätter vi öns tre grillplatser.  Det är också meningen att 3–5 lass sand förs ut till det lilla strandområdet på öns södra sida, om isläget fortsätter att vara bra, berättar Latvala.

Enligt Latvala har önskan varit att göra Nagelskär till ett gemensamt rekreationsställe för alla Vasabor.

– Det här är ju en så fin plats och alldeles i närheten av staden.

Träd som har förstörts av granbarkborren fälls

I samband med röjningen för stigen avlägsnades speciellt sådana träd som förstörts av granbarkborren och en granskning har gjorts också av det övriga trädbeståndets skick.  De döda träd som ska fällas är stora granar som dött stående.

– De här granarna har förstörts av granbarkborren.  Vi tar bort de döda träden för att göra skadeinsektens utbredning långsammare. Granbarkborren dödar granen genom att äta dess yta under barken, dvs. stammen till ett träd som fällts kan se frisk ut, berättar skogsbruksingenjör Leif Bengs.

Plats på kartan