Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Alkulan puisto

Artikelkategorier: Uutiset

Priset Årets kulturgärning i Vasa till Vasa-Korsholm Guider

Kulturpriset delades i år ut för första gången. Erkännandet som staden beviljar Vasa-Korsholm Guider kom för ett väl utfört arbete på Alkula gård och i dess kulturmiljö under år 2019.

Motiveringen från kultur- och idrottsnämnden som beviljade priset var att Vasa-Korsholm Guider under år 2019 har iståndsatt Alkula gårds kulturmiljö.

På området har man iståndsatt den ursprungliga gången från huvudbyggnaden och röjt i värdefull parkskog. Därtill har man grävt fram ursprungliga byggnadsfundament ur växtligheten.

Iståndsättningsarbetet har gjorts så gott som i sin helhet som talkoarbete och i samarbete med Vasas 4H-förening.

De åtgärder som vidtagits har förbättrat Alkula-fastighetens bruksvärde för invånarna samt för aktörerna inom undervisnings- och kultursektorn i närmiljön. De är även till nytta för Vasaborna och turismen.

Guidade Trädgårdspromenader utlovas

Planen är att Vasa-Korsholm Guider ska ordna nya Trädgårdspromenader för stadsbor och turister på det iståndsatta området.

På historiestigen har man under iståndsättningsarbetet även satt upp informationstavlor som berättar om områdets historia.  På Alkula gård låg från år 1720 Finlands första tobaksplantage, och affärsmannen  A. A. Levón grundande Finlands första ångkvarn i Alkula.

Kommuninvånarna fick föreslå pristagare

Värdet på priset Årets kulturgärning i Vasa är 2 000 euro. ed priset uppmärksammas en kulturgärning av en privatperson eller grupp under föregående år.

–Kommuninvånarna fick föreslå pristagare i början av året. Sammanlagt inkom 35 förslag, och de gällde 24 olika pristagare, säger kulturchef Sanna Bondas.

Kännetecknet för en kulturgärning är att den genom sin existens eller verksamhet har utvecklat eller berikat stadens kulturliv eller gjort det mångsidigare. Verksamheten som premieras ska inriktas på Vasabor eller Vasa. Det nya priset ersätter Kulturpriset och stipendiet Ung kulturutövare som delades ut tidigare.

Publicerad: 17.04.2020