Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Projekt för flexibel förbrukning ger Vasa stads fastigheter renare värme

I ett gemensamt pilotprojekt för Vasa Elektriska och Vasa stad undersöks möjligheter för flexibel uppvärmning i Vasa Hussektors och Fastighets Ab Pikipruukkis fastigheter. Försöket som påbörjades i slutet av år 2019 har gett staden ett mindre koldioxidavtryck.

I projektet har en del av värmeförbrukningen, som i fastigheterna baserar sig på fjärrvärme, flyttats bort från de tidpunkter när förbrukningen är som störst och som således skapar så kallade förbrukningstoppar, dvs. mellan klockan sex och nio på morgonen och klockan fyra och sju på kvällen.

Mindre förbrukningstoppar minskar också behovet av dyrare tilläggsproduktion, och samtidigt möjliggörs ett mindre koldioxidavtryck.

Flexibel förbrukning är ett sätt att minska på förbrukningstoppar, vilket har en direkt inverkan på de energikällor som används. När värmebehovet är stort sker ofta tilläggsproduktionen med olja för att täcka den utökade efterfrågan.

Med flexibel förbrukning kan tidpunkten för förbrukningen flyttas eller spridas över en längre tid, vilket minskar förbrukningstoppen och avlägsnar behovet av tilläggsproduktion. Här låg fokusen också i Vasa Elektriskas och Vasa stads samarbete.

I projektet tog man hjälp av existerande fastighetsautomation för att skapa flexibilitet. Ändringarna hade inga effekter på boendetrivseln.

Läs mera på Vasa Elektriskas webbsidor. 

Vasa stads mål är att vara klimatneutral på 2020-talet.

Publicerad: 20.02.2020