Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Promenad- och cykelleden på Hiiripeltovägen blev färdig – svara på en enkät om invånarnöjdhet

Publicerad: 6.2.2023

På Hiiripeltovägen i Lillkyro anlades förra året en ny promenad- och cykelled. Nu önskar man vägtrafikanternas respons på både slutresultaten och trafikarrangemangen under anläggandet.

Den nya promenad- och cykelleden på Hiiripeltovägen är 1,3 kilometer lång och ligger mellan Haarajokivägen och Halteinenvägen. I samband med anläggandet förnyades lamporna på hela sträckan och lades 11 övergångsställen till på vägavsnittet.

– Den livligt trafikerade Hiiripeltovägen hade ingen trottoar eller cykelled tidigare. Avsikten med projektet var att förbättra tryggheten på vägen och öka möjligheter för invånarna i området att röra på sig. Den nya leden tjänar även långfärdscyklister och sammanslås med den led för cykelturism som går genom Lillkyro, berättar Samuli Huusko, projektingenjör för cykling.

Man ber nu genom enkäten om invånarnöjdhet om respons på promenad- och cykelleden som blev färdig i augusti i fjol. Enkäten är öppen till 27.2.2023.

– Vi hoppas att så många som möjligt ger respons på både hur lyckat slutresultatet blev och hurdana trafikarrangemangen under anläggandet var. Responsen utnyttjas vid planeringen av motsvarande projekt, säger Huusko.

I framtiden sammanslås vägavsnittet på Hiiripeltovägen med Vasas cykelvägsnät, om det nya avsnittet för cykelled på Lillkyrovägen genomförs. Man planerar att fortsätta cykelleden även från Halteinenvägen mot Tervajoki.

Svara på enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/4A4B9755D2AB1CEB