Förbigå menyn
Katu

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Motioner om parkering

Publicerad: 12.3.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte den 10 mars 2020 bland annat motioner om parkering.

Flertalet av de väckta fullmäktigemotionerna gäller på ett eller annat sätt avgiftsbelagd parkering i centrum och hur den påverkar centrumets livskraft. Det är ändamålsenligt att behandla dessa motioner med anknytning till varandra och svaren på dem som en helhet.

Fullmäktigemotioner har väckts om följande teman:

  • Avgiftsfri parkering för de anställda inom staden som är tvungna att använda egen bil i sina arbetsuppgifter
  • Översyn av parkeringstariffnivåerna och införande av boendeparkering i centrum
  • Förutsättningar för ett levande centrum
  • Avgiftsfri parkering i Vasa centrum vardagar efter kl. 15 och lördagar efter kl. 11
  • Parkeringsarrangemang för upplivande av stadscentrumet

Motionerna förs till fullmäktige för behandling.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.