Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Rösta i presidentvalet! I Vasa kan du rösta vid 12 förhandsröstningsställen

Publicerad: 3.1.2024

Den egentliga valdagen i presidentvalet är söndagen den 28 januari 2024. Du kan även förhandsrösta 17–23 januari. Den eventuella andra valomgången hålls söndagen den 11 februari och förhandsröstningen 31.1–6.2.

Vid presidentvalet utses republiken Finlands president för en mandatperiod av sex år. Presidenten utses genom direkt folkval, vid behov i två valomgångar.

Röstberättigad vid presidentval i Finland är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. Röstberättigade kan välja att rösta endera på förhand eller på valdagen.

Förhandsröstning

Alla röstberättigade får rösta vid vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstningen pågår 17–23.1 och vid en eventuell andra valomgång 31.1–6.2.

I Vasa kan du förhandsrösta vid 12 olika förhandsröstningsställen. Med finns flera bekanta platser runtom i Vasa och en kontorscontainer placeras på gården till tre supermarketar.

Bekanta dig med förhandsröstningsställena på www.vaasa.fi/sv/presidentvalet2024

Röstning på valdagen

På valdagen kan du rösta endast i den vallokal som har antecknats på meddelandekortet som alla röstberättigade har fått.

Vallokalerna i Vasa på valdagen har sammanställts på adressen www.vaasa.fi/sv/presidentvalet2024

Hemmaröstning

Hemmaröstning ska beställas senast 16.1.2024 kl. 16.00 på adressen kotiaanestys@vaasa.fi eller per telefon på 040 480 4037. Då du beställer hemmaröstning i presidentvalet kan du samtidigt komma överens om att rösta hemma i en eventuell andra valomgång.

Röstning på anstalt

Röstning ordnas även för personer som permanent bor på anstalt. Det meddelas separat om förrättandet av förhandsröstning på anstalter i respektive anstalt.

Bekanta dig med valet på nätet

Information om röstning, rösträtt, publicering av valresultat samt kandidater har sammanställts på adressen www.vaasa.fi/sv/presidentvalet2024

I frågor som gäller rösträtten och meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även per telefon på 029 553 6370.