Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Rösta i Riksdagsvalet! I Vasa kan man rösta vid 14 förhandsröstningsställen

Publicerad: 8.3.2023

Riksdagsvalets egentliga valdag är söndagen den 2 april 2023. Förhandsröstningen ordnas 22–28 mars.

I riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter till Finlands riksdag för en period på fyra år.

Röstberättigad vid riksdagsval i Finland är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.

Röstberättigade kan välja att rösta endera på förhand eller på valdagen. Man kan rösta på kandidater i sin egen valkrets.

Förhandsröstning

Alla röstberättigade får rösta vid vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstningen pågår 22–28 mars.

I Vasa kan man förhandsrösta vid 14 olika ställen. Som nya röstningsställena fungerar Medborgarinfo och FPA:s servicepunkt i Ekgården samt Prisma i Liselund. Dessutom placeras kontorscontainrar på fyra butiksgårdar.

Alla förhandsröstningsställen och -tider i Vasa har sammanställts på adressen www.vaasa.fi/sv/riksdagsvalet2023

Röstning på valdagen 2.4

På valdagen kan man rösta endast på det röstningsställe som har antecknats på meddelandekortet som den röstberättigade har fått.

Röstningsställena i Vasa på valdagen har sammanställts på adressen www.vaasa.fi/sv/riksdagsvalet2023

Hemmaröstning

Personer vars rörelseförmåga är så begränsad att de inte kan ta sig till röstningsstället på valdagen eller till ett förhandsröstningsställe utan stora svårigheter kan rösta på förhand i sitt hem. Anmälan måste göras senast tisdag 21.3.2023 kl. 16.00 på e-postadressen kotiaanestys@vaasa.fi eller per telefon 040 558 4311.

Röstning på anstalt

Röstning ordnas även för personer som permanent bor på anstalt. Om förrättande av förhandsröstning på anstalter meddelas separat i respektive anstalt.

Bekanta dig med valet på nätet

Information om röstning, rösträtt, publicering av valresultat samt kandidater har sammanställts på adressen www.vaasa.fi/sv/riksdagsvalet2023