Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi leikkii palikoilla

Artikelkategorier: Nyheter

Samkommunen för välfärdsområdet bereds i grupper

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 24.8.2020 bland annat samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Vasa stad beslutade i juni 2020 tillsammans med tio övriga kommuner inom Vasa sjukvårdsdistrikt om bildandet av en samkommun för Österbottens välfärdsområde från 1.1.2022 och beredningen av välfärdssamkommunens organisation har inletts i augusti 2020.

En kommitté tillsattes för att fundera över inverkningarna på stadens verksamhet

Effekterna av inledandet av välfärdssamkommunen kommer att vara betydande också inom Vasa stad, eftersom bland annat största delen av social- och hälsosektorn övergår till välfärdssamkommunen. På grund av det här beslutade stadsstyrelsen att tillsätta en underlydande kommitté som ska bedöma effekterna av övergången till samkommunen och framlägga förslag i anslutning till detta.

Till kommittén valdes bland de förtroendevalda Maria Tolppanen (ersättare Pirjo Andrejeff), Mauri Ollila (ersättare Harri Moisio), Marko Heinonen (ersättare Anne-Marie Viinamäki) och Anne Salovaara-Kero (ersättare Ulla Granfors). Vidare har fullmäktiges ordförande Joakim Strand rätt att närvara och yttra sig vid kommitténs möten.

Tjänsteinnehavarmedlemmar är stadsdirektör Tomas Häyry, koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen och förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola, som är kommitténs sekreterare. Kommitténs verksamhetsperiod är 1.9.2020–31.5.2021.

Välfärdssamkommunen bereds vidare i arbetsgrupper

Vasa sjukvårdsdistrikt har bett kommunerna att utse sina tjänsteinnehavarrepresentanter till arbetsgrupperna, där man fortsätter beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Stadsstyrelsen utsåg följande representanter till arbetsgrupperna:

  • ekonomiarbetsgruppen Jari Karjalainen, ersättare Miia Äkkinen
  • HR-arbetsgruppen Tuulikki Kruhse-Poutanen, ersättare Annika Ikkala-Västi
  • stödtjänstarbetsgruppen Jan Finne, ersättare Päivi Saukkoranta
  • gränssnittsarbetsgruppen Christina Knookala, ersättare Marianne West
  • fastighetsarbetsgruppen Markku Järvelä, ersättare Tapio Ollikainen

 

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 27.08.2020