Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Service som stöder boende hemma för frontveteraner blir lagstadgad

Publicerad: 23.10.2019

Service som stöder boende hemma för frontveteraner blir lagstadgad från 1.11.2019. I och med ändringen bedöms varje frontveterans behov av hjälp och en personlig service- och vårdplan görs upp för alla. Syftet med lagändringen är att ta servicen för frontveteraner till samma nivå som servicen för krigsinvalider.

En frontveteran som är berättigad till service som stöder boende hemma ska vara bosatt i Finland och ha deltagit i 1939–1945 års krig. Frontveteranen ska ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

– Med service som stöder boende hemma understöds på ett mångsidigt sätt frontveteranernas möjligheter att klara sig hemma. Servicen baserar sig på bedömning av behoven. Bedömningarna har gjorts i Vasa under sommaren och hösten 2019. Service som stöder boende hemma kan ersättas också till enheten för effektiverat serviceboende, berättar hemvårdschef Paula Olin.

Även servicesedlar kan användas

Service som kan fås genom servicesedlar är hemvård, städning och service som stöder hemmaboende, t.ex. tidningsläsning, utförande av hemsysslor och planerad utomhusvistelse tillsammans med en hemvårdsanställd. Servicesedeln ges av hemservicehandledaren eller handledaren för närståendevård.

Annan service som stöder boende hemma är t.ex. måltids-, butiks- och medicindoseringstjänster samt dagverksamhet. En del av servicen produceras av Vasa stad och en del av servicen kan du köpa av privata serviceproducenter enligt överenskommelse.

Taxiresor till rekreationsverksamhet

För rekreationsresor används fortfarande Invataksi Niemi Oy:s taxi. Taxin beställs på numret 06 315 5771. När kunden beställer taxin ska kunden berätta att det är fråga om en rekreationsresa som hör till frontveteranerna. Invataksi Niemi Oy fakturerar Vasa stad direkt för resorna, därför behöver kunden inga pengar för en rekreationsresa.

Om hjälpbehovet förändras

Om behovet av hjälp hemma förändras, kontakta i första hand den servicehandledare som fattade beslut om servicen för dig.

– En frontveteran lämnas inte ensam med den här förändringen, utan vi hjälper och stöder dem, säger Olin.