Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kirjastossa

Artikelkategorier: Nyheter

Sommarjobbssedlar kan sökas ännu i maj

Publicerad: 22.4.2020

Uppdaterad: 23.4.2020

Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Sommarjobbssedlar kan sökas fram till den 31 maj och de ska användas före utgången av september.

Företag kan beviljas sommarjobbssedlar även om de på grund av undantagssituationen skulle ha varit tvungna att permittera sina anställda.

– Det lönar sig för företagare att ansöka om Sommarjobbssedel även om de ännu inte är säkra på om de på grund av coronasituationen kan erbjuda sommarjobb. Om det inte blir något av med att sysselsätta, kan företagaren i så fall meddela oss om att sedeln förblir oanvänd, uppmuntrar arbetskraftsplanerare Jaana Oba från Vasa stad.

Sysselsättningstiden som stöds med Sommarjobbssedeln är minst två veckor. Arbete ska erbjudas för åtminstone 30 timmar i veckan eller totalt 60 timmar under perioden 1.5–30.9.2020. Deltidsarbete går också.

– Stödet är 40 procent av bruttolönen och högst 500 euro. Sedlar beviljas till 70 företag eller sammanslutningar, säger Oba.

Sedlar kan sökas på ett elektroniskt formulär i Vasa stads e-tjänster fram till den 31 maj: https://asiointi.vaasa.fi.

Information om Sommarjobbssedeln: vaasa.fi/sv/sommarjobb