Förbigå menyn
Språkmentorerna Hanna Toivonen-Boguslavskiy och Eivor Berg.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Språkmentorn inom småbarnspedagogiken är en spelkompis för barnen och en förebild för de vuxna

Publicerad: 3.10.2022

Inom småbarnspedagogiken vid Vasa stad arbetar för närvarande två språkmentorer. De stöder de små språkinlärarna vid daghemmen samt ger idéer och hjälper personalen att skapa lärmiljöer som sporrar språkinlärningen.

Språkmentorerna Eivor Berg och Hanna Toivonen-Boguslavskiy arbetar med de barn som har andra hemspråk än finska eller svenska. De är samtidigt även viktiga partners för den övriga personalen inom småbarnspedagogiken.

– I praktiken är vårt arbete att spela och leka med barnen, vi sitter tillsammans med dem på golvet och leker. Till exempel att leka hem är bra för språkinlärningen, eftersom den innehåller vokabulär som kanske annars inte används i vardagen i ett daghem, beskriver Toivonen-Boguslavskiy.

– Även att leka på bilmattan är en utmärkt plats för språkinlärning då man går igenom färger, fordon och olika platser, så som butik, bank och servicestation, tillägger Berg.

Språkmentorerna är med i daghemmets vardag såväl vid måltider som på skogsutflykter.

Samundervisning och språkmedvetet lekande

Toivonen-Boguslavskiy cirkulerar vid finskspråkiga daghem och tillbringar alltid en hel dag med en grupp. Hon jobbar med 1-3 barn samtidigt.

Berg arbetar vid svenskspråkiga daghem. En viktig del av arbetet är samundervisning och mentorskapet för personalen.

– Vi tar med oss information till daghemmen samt modeller för en språkmedveten småbarnspedagogik.  I praktiken lär vi personalen till exempel hur man kan spela bordsspel på ett språkmedvetet sätt, och vi producerar material och ger tips som stöd för personalen, beskriver Berg.

För projektfinansieringen ansöks om fortsättning

Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken i Vasa har lärare redan i åratal arbetat med S2-undervisning (S2 = finska som andra språk) inom småbarnspedagogiken.

Även läraren i S2 leder och stöder personalen inom småbarnspedagogiken samt deltar i barnens individuella handledning och i små grupper. Vidare kartlägger och utvärderar de barnens språkfärdigheter.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken har inte ännu haft någon S2-lärare då det hittills har funnits endast ett fåtal språkinlärare.

– Nu har antalet barn vars hemspråk inte är finska eller svenska ökat även inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Situationen blir för tillfället hjälpt av språkmentorn, berättar servicechef Hanna Huhtakangas.

Språkmentorernas verksamhet finansieras med Undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering. Verksamheten inleddes i januari 2022 och avslutas i slutet av året. En ny projektansökan har gjorts för att språkmentorerna kunde fortsätta ännu under åren 2023-2024. Ett beslut väntas i oktober.