Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Språkutbudet blir mångsidigare på Vasa stads webbsida på InfoFinland

Publicerad: 14.2.2022

Information om Vasa får man nu på webbplatsen InfoFinland också på ryska, estniska, somali, spanska, kinesiska, persiska och arabiska. Vasa stad gick med i webbtjänsten InfoFinland under ledning av projektet Welcome Steps i somras och hittills har webbsidan betjänat på finska, svenska och engelska.

InfoFinland www.infofinland.fi betjänar dem som planerar en flytt till Finland, dem som redan har flyttat hit, myndigheter samt de parter vid Vasa stad som arbetar med invandrare. De nya språkversionerna publicerades i början av februari, i fortsättningen kommer det att bedömas hur behövliga de är samt också behovet att sätta till andra eventuella språkversioner.

-Det att vi sätter till olika språk gör det möjligt att testa behovet av olika språk i Vasa. Avsikten är att följa upp antalet besökare i de olika språkversionerna på sidorna. Utgående från detta föreslås det att de språk som har flest användare ska väljas. Alla tio språken kommer sannolikt inte att kvarstå i språkutbudet. Samtidigt kan vi också testa hur mycket resurser vi behöver för att upprätthålla olika språkversioner, säger Jaana Oba som är projektchef för Welcome Steps.

Vasa är intensivt med i webbsidans utvecklingsarbete

-Efter publiceringen av sidorna har mycket arbete gjorts för att översätta språkversionerna och mata in dem i systemet. Alla språkversioner skulle vara klara 31.1.2022, eftersom InfoFinland förnyas under våren. I och med förnyandet kan kommuninnehållen hittas lättare och på det visuella har det också satsats, säger Päivi Ilmonen som är projektarbetare i projektet Welcome Steps.

Webbplatsen InfoFinland upprätthålls av Helsingfors stad. Den information om Vasa som finns på webbplatsen InfoFinland gäller bland annat arbetsliv och företagande, boende, utbildning samt frågor som anknyter till hälsan. Teman från Vasa som presenteras är också kultur, möjligheter till motion och hobbyverksamhet, naturobjekt samt föreningsverksamhet. Vasa stad har anslutit sig till InfoFinland för avtalsperioden 2021-2024.