Förbigå menyn
Hoitajat kävelevät käytävällä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadens ansökningsprocess för vårdare pågår: skaffa redan nu en arbetsplats till sommaren!

Publicerad: 4.1.2021

Uppdaterad: 31.12.2020

Inom Vasa stads social- och hälsosektorn erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter samt för studerande i branschen. Sommarjobbsansökan för vårdare har börjat och pågår ända till 30.4.2021.

Inom staden kan man sommarjobba inom anstaltsvården, serviceboendet, hälsovårdsservicen, servicen för personer med funktionsnedsättning samt inom hemvårdens hemsjukhus- och hemsjukvårdsenheter. Ansökan till sommarjobb i vårdbranschen ska ske senast 30.4 via Kommunrekry-sidorna på adressen www.kuntarekry.fi/se.

Sommarjobbaren får en täckande introduktion till arbetet och stöds i sitt arbete av ett kunnigt team.

– Det är stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, och därför har vi redan nu en egen ansökan till sommarjobb inom vårdsektorn. Vi intervjuar och väljer folk under ansökningstiden så det lönar sig alltså att vara ute i god tid, uppmuntrar Anne Lindell från Vasa stads rekryteringsservice.

För vårdarbetet förutsätts att man har godkända studier inom branschen och att man har fyllt 18 år. För vikariaten som närvårdare beaktas även sjukskötarstuderande i början av sina studier samt socionomstuderande för arbete inom hemvården och servicen för personer med funktionsnedsättning.

För uppgifterna som sjukskötare förutsätts sjukskötarexamen. Sommarjobbet kan också sökas av studerande i branschen som har tillräckligt många studiepoäng, dvs. 140 sp.

Sommarjobbsplatser för unga kan sökas igen i februari

Vasa stads sommarjobb för ungdomar kan sökas via Kommunrekry 1.2.-28.2.2021. Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men som är under 25 år när sommarjobbet börjar. Dessutom kan sommarjobb som pågår två veckor sökas av 14–15-åringar, och unga med funktionsnedsättning och specialbehov har egna platsansökningar.

Målet är att genom separata ansökningsprocesser hitta lämpliga sommarjobb för så många unga som möjligt. Flest jobb har traditionellt funnits inom social- och hälsosektorns daghem, grönområdesenheten, biblioteken och museerna.

Sommarjobbssedlarna kan sökas 1.4–31.5.2021. Genom sommarjobbssedlarna stöder staden sådana företag och föreningar som sysselsätter ungdomar på sommaren.

Ansökan i Kommunrekry: www.kuntarekry.fi/se
Information om Vasa stads sommarjobb: vaasa.fi/sommarjobb