Förbigå menyn
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde strategin och den nya mandatperiodens beslutsfattare

Publicerad: 9.5.2023

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 8.5 bland annat uppföljningen av strategin och fullmäktiges presidium samt stadsstyrelsens ledamöter under mandatperioden 1.6.2023–31.5.2025.

Vasa stads strategi godkändes i fullmäktige i början av år 2022. Du kan läsa strategin här. 

I stadens strategi finns tre teman: välmående och kompetent, attraktivt och klimatneutralt 202X. Varje tema har en egen styrgrupp, som övervakar och främjar att målen nås.

I strategiuppföljningen bedömdes det att största delen av Vasaborna mår bra, men att flera åtgärder behövs för att främja ungas välmående. Med tanke på attraktiviteten växer Vasa och sysselsättningsläget är bra, men mera bör satsas på tillgången på arbetskraft. Klimatneutraliteten har främjats med flera åtgärder och koldioxidutsläppen har sjunkit med över 20 procent från år 2019 och med 1–2 procent från år 2021.

Stadsfullmäktige antecknade strategiuppföljningen för kännedom.

Stadsfullmäktiges presidium

Enligt stadens förvaltningsstadga har fullmäktige en första och en andra vice ordförande. Mandatperioden för fullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år. Mandatperioden går ut 31.5.2023, och därför valde stadsfullmäktige presidium för fullmäktige för mandatperioden 1.6.2023–31.5.2025.

Till ordförande valdes Joakim Strand, till första vice ordförande Tommi Mäki och till andra vice ordförande Päivi Karppi.

Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige beslutade i juni 2021 att stadsstyrelsens mandatperiod är två år. Den nuvarande stadsstyrelsens mandatperiod går ut 31.5.2023.

Enligt stadens förvaltningsstadga har stadsstyrelsen elva (11) ledamöter och bland dem väljer fullmäktige en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för stadsstyrelsen för mandatperioden.

Stadsfullmäktige utnämnde stadsstyrelsen för mandatperioden 1.6.2023–31.5.2025 enligt följande:

Ordförande Maria Tolppanen, ersättare Arja Miettinen

Första vice ordförande Marko Heinonen, ersättare Elli Uusi-Kokko

Andra vice ordförande Mauri Ollila, ersättare Tomi Kaunismäki

Jukka Mäkynen, ersättare Aleksi Koivisto

Lotta Alhonnoro, ersättare Dan Bäckman

Sari Somppi, ersättare Marit Nilsson-Väre

Monica Sirén-Aura, ersättare Ulla Granfors

Frans Villanen, ersättare Ragnvald Blomfeldt

Hans Frantz, ersättare Mathias Skytte

Katja Rajala, ersättare Susanna Koski

Jorma Kivimäki, ersättare Antonio Teca

 

 

Föredragningslistan från sammanträdet med bilagor och beslutsprotokollet som publiceras senare finns här.

Inspelningen av sammanträdet kan ses i 14 dagar efter sammanträdet, här.