Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Seniori tietokoneella

Artikelkategorier: Nyheter

Stöd för ensamföretagare möjlig även för personer med pensionsinkomster

Arbets- och näringsministeriet har preciserat sina anvisningar som berör stödet för ensamföretagare. Kommunerna kan enligt anvisningarna som getts den 30 april 2020 bevilja stöd även till ensamföretagare med pensionsinkomster. Pensionsinkomster påverkar inte företagandet som heltidssyssla och utgör inte något hinder för beviljande av stöd, om övriga villkor uppfylls.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, som tar emot ansökningarna för ensamföretagarstöd för sina ägarkommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro), har hittills behandlat över 140 ansökningar. Kommunerna beslutar om beviljandet av stödet och tar även hand om utbetalningen. I regionens kommuner har man endast fattat dryga tio negativa beslut.

– Varje ansökning har granskats i enlighet med alla kriterier som ANM försatt. Alla ansökningar som avslagits på grund av sökandens pensionsinkomster kommer att behandlas på nytt och nya utlåtanden ges till kommunerna för beslutsfattande, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– För dem som eventuellt redan fått ett negativt stödbeslut med anledning av pensionsinkomster, lönar det sig att kontakta sin egen kommun. Kommunerna ber sedan oss att behandla ansökningen på nytt, varpå kommunen kan fatta ett nytt beslut om ansökningen, berättar Virkama.

Läs hela nyheten på VASEKs webbplats: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/nya-anvisningar-stod-for-ensamforetagare-mojlig-aven-for-personer-med-pensionsinkomster

Ansökningsinstruktioner och länk till ansökningsblanketten: https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/stod-for-ensamforetagare

Publicerad: 04.05.2020